Kedvezményezett neve: Országos Kórházi Főigazgatóság

Konzorciumi partnerek: -

Projekt címe: A COVID-dal kapcsolatos személyi költségek elszámolása

Szerződött támogatás összege: 29 390 000 000 Ft

Támogatás mértéke (%-ban): 100%
 
Projekt tartalmának bemutatása: 
Magyarország Kormánya és az Európai Unió a COVID- 19 világjárvány következtében célul tűzte ki a járvány elleni védekezésben részt vevő egészségügyi dolgozók többletmunkájának ellentételezését, illetve a járvány elleni védekezés érdekében felvettek munkabérének elszámolását. A projekt forrása az Európai Unió - Európai Szociális Alapja, és a finanszírozás a Covid-19 világjárványra adott uniós válasz részeként történik.

A projekt célja:
A COVID-19 világjárvány megjelenése számos kihívást támasztott Magyarország közszolgáltatási rendszereivel szemben, és a leginkább érintett egészségügyi ellátórendszer mellett további területekre is kihatott, ahol sürgető beavatkozások váltak szükségessé. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szerint kulcsfontosságúvá vált a járványügyi rendszer rezilienciájának javítása, a pandémiás készültségi szint fokozása, a minőségi egészségügyi adatok időben történő elérése, a válaszadás gyorsaságának és minőségének javítása, valamint az egészségügyi ellátás folyamatos biztosítása. 
A pandémiás válaszadás fejlesztését szolgáló intézkedések elsődlegesen a COVID-19 világjárvánnyal közvetlenül érintett egészségügyi és járványügyi rendszer fejlesztésére és a járvány terjedését befolyásoló közszolgáltatásokba való beruházásokra irányulnak. Ezen belül az Európai Szociális Alap (ESZA) támogatás a járvány elleni védekezésben részt vevő egészségügyi dolgozók többletmunkájának ellentételezésére, valamint a járvány elleni védekezés érdekében felvettek munkabérének elszámolására irányul. 
A projekt keretében bevont intézményekben az egészségügyi szakképesítést igénylő munkakörben, munkaviszonyban, vagy szolgálati jogviszonyban alkalmazott dolgozók COVID-19 járvány miatti többletfeladatainak bér- és járulékköltsége, valamint a többletfeladat miatt teljes állásban felvett új munkatársak bére és járulékai; továbbá a jogszabály alapján kirendelt egészségügyi hallgatóknak a betegellátásban és szűrésben részvételért kifizetett bérek és járulékaik támogathatók. 

A projekt eddigi eredményei: 2022.03.10-én a projekt Támogatási szerződése hatályba lépett, a bevont intézményekkel együttműködve az elszámolandó tételek feldolgozása megkezdődött.

Projekt tervezett befejezési dátuma: 2023.09.30.

Projekt azonosító száma: EFOP-7.1.1-21-2022-00002