Annak emlékére, hogy 1820-ban ezen a napon született Florence Nightingale, az ápolóképzés kiemelkedő alakja, aki a betegápolás etikai alapjainak megteremtése mellett küzdött az ápolói hivatás képviselőinek anyagi és erkölcsi elismeréséért is. A Magyar Ápolási Egyesület kezdeményezésére 2014-ben az Országgyűlés február 19-ét, Kossuth Zsuzsanna, - az 1848–49-es szabadságharc tábori kórházainak főápolónője - születésének évfordulóját a Magyar Ápolók Napjává nyilvánította. 

Az elmúlt években a kormány számos intézkedést tett annak érdekében, hogy az egészségügyi szakdolgozók élet- és munkakörülményeinek javításával növelje társadalmi megbecsültségüket.

2012-ben és 2013-ban két lépcsőben 95 ezer egészségügyi dolgozó részesült béremelésben. Két év alatt a kórházakban és szakrendelő intézetekben foglalkoztatottak bruttó keresete átlagosan 27 százalékkal nőtt.
 
A béremeléshez kapcsolódóan a kormány közfinanszírozott fekvő- és járóbeteg-ellátásban az egészségügyi szakdolgozók számára illetménytáblát alakított ki. 2015. július 1-jétől megteremtettük a lehetőségét az egészségügyi dolgozók mozgóbér befagyasztásának felengedésére, amellyel biztosítottá vált a 2012. és 2013. évi béremelés mozgóbér elemeinek alapbérhez történő igazítása, mely 2016. január 1-jétől törvényi szinten került szabályozásra.
 
A szakdolgozók élet-és munkakörülményeinek további javítása érdekében a 2014-2020. évi időszak uniós fejlesztési konstrukciói keretében több pályázat kerül kiírásra.  Az ágazati humánerőforrás-fejlesztési célkitűzésekkel összhangban döntés született a korábban meghirdetett Felzárkóztató egészségügyi ápoló szakképzési program c. EFOP kiemelt projekt több, mint 1,8 milliárd forint összegű támogatásáról. A program célja az egészségügyi ellátórendszerben dolgozó, régi típusú, általános ápoló és általános asszisztens szakképesítésű, de további szakképesítéssel nem rendelkező egészségügyi szakdolgozók képzettségének szintre hozására, és az OKJ-s ápolói képesítés megszerzéséhez szükséges képzések biztosítására.
 
Az ápoló tanulók részére pályaválasztást támogató ösztöndíjas program indulhat a szakdolgozói munkakör népszerűsítésére.
 
Az egészségügyet érintő fontos kérdésekben az ágazat szereplőivel közösen lehet eredményeket elérni. Éppen ezért az Egészségügyért Felelős Államtitkárság folyamatosan egyeztet az ágazati reprezentatív szakszervezetekkel, az érdekvédelmi szervezetekkel és a kamarákkal az egészségügyi szakdolgozók és orvosok többlépcsős, több évre szóló bérfejlesztéséről. Európában is egyedülálló az az együttműködés, amely a reprezentatív szakszervezetek és szövetségesei, valamint a kormány közötti párbeszédet jellemzi. A következő tárgyalási fordulóra éppen a mai napon kerül sor. 
 
Forrás: EMMI Egészségügyért Felelős Államtitkárság