Az Európai Unió támogatási rendszerében továbbra is prioritásként jelenik meg a világjárvány időszakában keletkezett, a nemzeti költségvetéseket súlyosan megterhelő kiadások elszámolhatóságának biztosítása. Ennek köszönhetően a COVID-járványhoz kapcsolódó betegápolási feladatok költségeinek megtérítéséhez az Európai Unió társfinanszírozással 50 milliárd forinttal járult hozzá Magyarországon. A pandémiás időszak során felmerült, a magyar költségvetést terhelő költségek egy részének a hazai költségvetés részére történő visszafizetésére az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alapból, az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP) keretében meghirdetett EFOP-1.8.27-23-2023-00001 azonosító számú „Coviddal kapcsolatos személyi költségek elszámolása” című felhívás keretében kerül sor, vissza nem térítendő támogatásból.

Az Országos Kórházi Főigazgatóság projektjének keretében a 2020.03.11. - 2022.05.31. közötti időszakban a COVID-19 járvány elleni védekezés során kijelölt „COVID-kórházban” vagy „COVID-részlegen” dolgozó orvosok és ápolók (ápolásban közvetlenül résztvevő szakdolgozók) COVID-19 fertőzésben szenvedő vagy COVID-19-gyanús betegek ápolásával töltött ideje alapján, meghatározott egységköltséggel számított bér- és járulékköltségek európai uniós forrás terhére történő elszámolása valósult meg, így a korábbi kiadások egy része visszatérítésre kerül a magyar költségvetésbe.

A projekt forrása az Európai Unió - Európai Szociális Alapja és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban.