Napjainkra egyértelmű, hogy új, modern, a kor kihívásainak megfelelő technológiával, a lehetőségeket még inkább új eszközökkel kihasználó struktúrákkal kell hatékonyabbá, ember- és betegközpontú szemléletűvé átalakítani az egészségügyet, a gyógyító szolgáltatásokat. Ezen fejlesztési törekvések része a TÁMOP-6.2.7.-13/1-2013-0001 kódszámú projekt, amely - az e-Egészségügyi projekt portfólió részeként - egyfelől az e-Egészségügyi projektekben megvalósuló fejlesztési elemeket az egészségügyi ágazat munkatársai részére képzési és tájékoztatási programokba konvertálja, és képzéseket biztosít számukra, másfelől új, speciális lakossági tájékoztató alkalmazási platformot és alkalmazást fejleszt, s az ágazaton belüli és lakossági kommunikációs tevékenység részeként Kontakt Centert hoz létre. 

A projekt keretein belül megvalósuló képzések minden egészségügyi dolgozó számára elérhetőek lesznek, annak érdekében, hogy az e-Egészségügyi fejlesztések során létrejövő újítások elsajátítását követően azok alkalmazása rutinszerű lehessen a mindennapi munka során. A projekt a képzéseket a hagyományos jelenléten alapuló oktatás és konzultáció, valamint a távoktatás elektronikus tanulási környezete illetve tananyagai kombinációjával valósítja meg, egy képzés-szerevezési-, és adminisztrációs felületet és portál létrehozásával. 

A projekt elsők között az egyik e-egészségügyi társprojekt a TÁMOP 6.2.1-11/1-2012-0001 keretében újonnan kialakított SZAFTEX II. oktatását indítja el. A rendszer használata minden egészségügyi szakdolgozó érdeke, mivel ebben kerülnek nyilvántartásra a kötelező továbbképzési pontok mellett a választható képzésekért járó pontok is. 

A rendszer a közel 97 000 egészségügyi szakdolgozó továbbképzési időszaka alatt megszerzett pontszámait nyilvántartja, valamint a kötelező szakmacsoportos és a szabadon választható elméleti továbbképzési tanfolyamok szervezését is támogatja. Ezen kötelező szakmacsoportos és a szabadon választható elméleti továbbképzési tanfolyamok adatai elérhetőek a vendég – nem regisztrált – felhasználók számára is.

Sikeres regisztrációt követően a SZAFTEX II. rendszerben a továbbképzésre kötelezett egészségügyi szakdolgozó egyrészt kiválaszthatja a nyilvántartásba vett kötelező szakmacsoportos elméleti és a szabadon választható elméleti továbbképzési tanfolyamokat, másrészt on-line jelentkezhet a kiválasztott továbbképzésre, továbbá egyéni továbbképzéseket rögzíthet és megtekintheti a működési nyilvántartásban szereplő szakképesítése (szakképesítései) tekintetében teljesített továbbképzési, valamint a gyakorlati tevékenység közben megszerzett pontszámait.

Sikeres regisztrációt követően a továbbképzések szervezői számára is számos funkció alkalmazása válik lehetővé, hiszen a SZAFTEX II. rendszerben kötelező szakmacsoportos elméleti továbbképzéseket hirdethetnek meg, minősítésre szabadon választható elméleti továbbképzési tanfolyamokat nyújthatnak be, fogadhatják a szakdolgozók jelentkezését a kötelező szakmacsoportos és a szabadon választható elméleti továbbképzési tanfolyamokra, igazolást állíthatnak ki a résztvevőknek a továbbképzéseken való részvételről, elkészíthetik a továbbképzéseken résztvevőkről az összesítő jelentést.

A térítésmentes SZAFTEX II. felhasználói számára összeállított személyes képzésen való részvételre április, május, június hónapban összesen 10 alkalommal lesz lehetőség Budapesten. A képzés során a hallgatók rövid tájékoztatást kapnak az elektronikus továbbképzési pontnyilvántartó rendszer (SZAFTEX) bevezetésének szakmai indokairól és elkészítésének szükségességéről, s egy rövid bemutató keretében megismerhetik az e-egészségügyi fejlesztések során készülő más rendszereket is. 
Ezt követően a képzés része a SZAFTEX–II informatikai rendszer alapfunkcióinak valamint a rendszer használatának bemutatása, a szerepkörök, a folyamatok, és a funkciók közös áttekintése. Végezetül szó esik az egészségügyi szakdolgozók folyamatos továbbképzését nyilvántartó elektronikus rendszer szakmai hátteréről, szükségességéről és mindennapi hasznosságáról. 
A képzés időtartama 4 óra, amelynek elvégzésért az egészségügyi szakdolgozók 20 szabadon választható elméleti továbbképzési pontra jogosultak. 
További információ és a szükséges jelentkezési lap elérhető a projekt honlapján 
www.tamop627.hu.

Forrás: TÁMOP-6.2.7-13/1-2013-0001 projekt