A teljes ellátórendszer megújítását tűzte ki célul az „Egészségesebb Egészségügyért Program", amelyben az egyéni aktivitás és a közösségi egészségszervezés kiemelkedő hangsúlyt kap az ellátórendszer szervezeti és működési hatékonyságának fejlesztésével együtt. A projekt TÁMOP 6.2.5 B elnevezésen fut 9,5 milliárd forintos uniós támogatással.
Fontos célkitűzés, hogy az állampolgárokat aktivizálja az egészséges életmód választásában, így egyik alapvető eleme lesz az egyéni egészségtervek készítése, amelyekhez a módszertant most dolgozzák ki, derült ki Lantos Zoltán, a projekt egészségszervezési szakmai igazgatójának tájékoztatásából.

Májusban 100 egészségtanácsadót képeznek, akik az egyéni egészségtervek összeállítását fogják segíteni. Ezek a programok személyre szabottak, nagy szerep jut bennük az egyén aktivitásának egészsége megtartása érdekében. Ezek az egészségtervek lesznek alapjai a közösségi egészségszervezésnek, amely egy-egy körben 80-100 ezer főt fog átölelni. Ez az ideális „méret" ugyanis ahhoz, hogy felmérjék, milyen igények mutatkoznak, mekkora igénybevételre lehet számítani az ellátórendszerben. Például egy-egy szűrővizsgálat megindításához szükség van többletkapacitásokra is, hogy a kiszűrt eseteket el tudják látni. A közösségi egészségszervezés során rengeteg, célzott adat keletkezik, amelyek lehetőséget adnak arra, hogy meghatározzák, mi legyen a prioritás az egészségfejlesztésben. 

Mint Szolyák Tamás (szintén) szakmai igazgató elmondta, új terminológiát kívánnak alkalmazni a megújuló egészségügyben: nem betegről, hanem egyénről kívánnak beszélni, nem betegellátásról, hanem egészségügyi szolgáltatásról. Használják az egészségérték kifejezést, amely az egészségügyi szolgáltatások objektív szakmai eredményei mellett annak szubjektív megélését, azaz az egészségélményt is magában foglalja. A szakmai igazgató elmondta, hogy a projektgazda Állami Egészségügyi Ellátó Központ mellett mind a négy orvosegyetem konzorciumi partner, de néhány területen az ELTE-vel és a Corvinusszal is együtt dolgoznak.

A projekt 75 százalékát a humánerőforrás módszertani fejlesztése teszi ki: 800-1200 háziorvost és szakembert (dietetikus, gyógytornász, stb.) vonnak be a programba, valamint 500 kórházi orvost. Összesen 3500 fővel fognak dolgozni a projektben, amelynek tavaly indult a tesztidőszaka 1000 résztvevővel. 

A kórházi akkreditációba további kórházak léphetnek be a most zajló program során, derült ki Skultéty László szakmai igazgató tájékoztatásából: újabb 45 kórház léphet be a minőségügyi tanúsítvány megszerzéséért. Beszélt még az eredményszemléletű kontrollingrendszer bevezetéséről, és az ágazati statisztikai adatgyűjtést segítő informatikai rendszerről, amely már Közép-Magyarország kórházai számára egyszerűsíti az adatszolgáltatatást.

Nagy Anikó, a Heim Pál Kórház főigazgatója szerint a program abban segíti a kórházvezetőket, hogy milyen technikákkal kövessék a saját intézményükben zajló folyamatokat.

Új kompetenciakeretek kellenek az alapellátásban, s igazodni kell a hazai lehetőségekhez, valamint az európai példákhoz Papp Magor, a svájci modellprogram szakmai vezetője szerint. Bár az alapellátási modell teljesen külön finanszírozású program, ám jól mutatja, hogy az „Egészségesebb Egészségügyért Program" nyitott az együttműködésre más projektekkel. 

Forrás:weborvos