A konzorciumi szintű Rehabilitációs Szolgáltatások fejlesztése a Nyugat-dunántúli Régió egészségügyi intézményeiben projekt keretében.  a Zala Megyei Kórházban a fekvő és nappali kórházi pszichiátriai, addiktológiai rehabilitáció valósul meg.

A Zala Megyei Kórház 1057 ágyából 164 ágyon végez betegellátást a Pszichiátriai Osztály. Az intézet pózvai telephelyén, a jelenleg leromlott műszaki állapotban lévő épületben működő pszichiátriai rehabilitációs fekvőbeteg kapacitások átalakításával komplex, korszerű rehabilitációs egység létrehozására kerül sor. Az épület felújítása, a hiányzó eszközök beszerzése, új formaként a nappali kórházi ellátás feltételeinek kialakítása – foglalkoztató, munkaterápiás célokkal – történik meg.

A projekt megvalósítása során a nappali kórház, mint működési modell a közösségi rehabilitáció elvei szerint fog működni 8 órás ellátást nyújtó intézményi formaként, amely kórházi ágy elfoglalása nélkül biztosít gyógykezelést, a páciensek naponta otthonról történő bejárásával. Ez által lehetővé válik, hogy a páciens mindennapi megszokott környezetében éljen és ezzel együtt mediciális, szocioterápiás és pszihoterápiás gyógykezelésben is részesüljön. Így megvalósítható a pszichiátria korszerű szemléletének megfelelően a biopszihoszociális modell, ahol a páciens is felelős résztvevője a terápiás folyamatnak, s a család és a hozzátartozók bevonása a terápia kulcselemévé válik. 

Ezzel a fejlesztéssel egy komplex rehabilitációs egység létrehozása valósul meg a Zala Megyei Kórház Pszichiátriai Osztályán.
Az Új Széchenyi Terv Regionális Operatív Program / Széchenyi 2020 keretében megvalósuló beruházást a Nyugat-Dunántúlon található kórházak konzorcium keretei között valósítják meg. A teljes bekerülési költség 1,942 milliárd forint, amely önerő nélküli beruházásra ad lehetőséget a konzorciumban résztvevő 10 Nyugat-dunántúli kórháznak. A konzorcium vezetője a győri Petz Aladár Megyei Oktató Kórház. 

A Zala Megyei Kórházban 283,162 millió forint értékű fejlesztés valósul meg a pályázati támogatás valamint a kormány által megítélt többlettámogatás felhasználásával. Az összegből 206 millió forint + Áfa érték az építési, kivitelezési költség, eszközbeszerzésre 7 millió forint jut. A projekt befejezési ideje: 2015. június 30.

Forrás: Zala Megyei Kórház