Az Országos Kórházi Főigazgatóság közbeszerzéseivel kapcsolatos, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet III.8. pontjában előírt információk (éves terv, összegezés az ajánlatok elbírálásáról, megkötött szerződések) az alábbi nyilvános adatbázisokban érhetők el:

Éves közbeszerzési terv:
https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/terv-kereses

DKÜ Zrt. által megindított és lefolytatott eljárásokhoz kapcsolódó hirdetmények, a beérkezett ajánlatokról készített összegezés:
https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/hirdetmenyek

Közbeszerzés alapján megkötött szerződések:
https://ekr.gov.hu/ekr-szerzodestar/hu/szerzodesLista

Egyes közbeszerzési információk a fent megadott elérhetőségek mellett az OKFŐ honlapján is elérhetőek:

I. Infotv. szerinti közzétételi kötelezettség
 
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.) I. számú mellékletében (Általános közzétételi lista – Gazdálkodási adatok) foglalt adatokat (Közbeszerzési információk: éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről) az Országos Kórházi Főigazgatóság, mint Ajánlatkérő, és mint közzétételre kötelezett szerv, az Infotörvény 37. § (1) bekezdése alapján a honlapján negyedévente közzéteszi. A közbeszerzési információknak a honlapon legalább 1 évig kell elérhetőnek lennie.
 
II. 46/2012. (III. 28.) Korm. rendelet szerinti közzétételi kötelezettség
 
Az Országos Kórházi Főigazgatóság feladatairól szóló 516/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet 9. § alapján az Állami Egészségügyi Ellátó Központ az Országos Kórházi Főigazgatóságba történő beolvadással 2020. december 31-én megszűnt, így 2021. január 1-jétől az Állami Egészségügyi Ellátó Központ jogutódjaként az Országos Kórházi Főigazgatóság jár el.

A fekvőbeteg szakellátást nyújtó intézmények részére történő gyógyszer-, orvostechnikai eszköz és fertőtlenítőszer beszerzések országos központosított rendszeréről szóló 46/2012. (III. 28.) Korm. rendelet 3. § (6) bekezdése alapján az Állami Egészségügyi Ellátó Központ, mint központi beszerző szervezet, a központosított közbeszerzési eljárások eredményeként létrejött szerződések és keretmegállapodások hatályos szövegét a honlapján szükséges közzétennie.

III. Kbt. szerinti közzétételi kötelezettség
 
A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 43. § alapján az Országos Kórházi Főigazgatóság, mint ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság által működtetett nyilvános elektronikus szerződéstárban (CoRe), valamint ha a Kbt. felhatalmazása alapján alkotott jogszabály azt egyes dokumentumok, adatok tekintetében kötelezővé teszi, az EKR-ben is – közzéteszi a 43. §-ában foglalt adatokat.
 
IV. Az összevontan, központosított közbeszerzés keretében, fenntartói jogkörben bonyolított közbeszerzési eljárások
 
Az Országos Kórházi Főigazgatóság feladatairól szóló 516/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet 9. § alapján az Állami Egészségügyi Ellátó Központ az Országos Kórházi Főigazgatóságba történő beolvadással 2020. december 31-én megszűnt, így 2021. január 1-jétől az Állami Egészségügyi Ellátó Központ jogutódjaként az Országos Kórházi Főigazgatóság jár el.

Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ tulajdonosi joggyakorlása alatt álló in house szervezete, az Egészségügyi Szolgáltató Zrt. közreműködött a központosított közbeszerzési eljárások, az összevont eljárások, illetve tulajdonosi joggyakorló kérésére egyéb közbeszerzési eljárások lebonyolításában.

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 43. § szerinti közzétételi kötelezettségeinek – amennyiben a dokumentumokat nem a Közbeszerzési Hatóság által működtetett Közbeszerzési Adatbázisban teszi közzé – az ÁEEK nevében, megbízásában bonyolított eljárások tekintetében az Egészségügyi Szolgáltató Zrt. e honlapon történő közzététellel tett eleget.

 

Közbeszerzési információk