A projekt az alábbi projektterv mentén valósul meg:
 
Probléma, szükséglet bemutatása
Tevékenységek
Előkészítés
A meglévő Pécsi és Szegedi RVK-k épületei nem alkalmasak a korszerű vérellátás céljaira
Új, állami tulajdonú építési területek kijelölése és megszerzése, telekalakítása, vagyonkezelésbe vétele
Korszerű vérellátást biztosító épületek tervezése
Tervezők közbeszerzéssel történő kiválasztása
Engedélyes és tendertervek kidolgozása
Elavult eszközpark
Korszerű eszközpark tervezése, kidolgozása, körének meghatározása, árajánlatok begyűjtése
Projekt-előkészítési tevékenységek külső szakértők bevonását igényelték
Külső szakértők bevonása a részfeladatok elvégzésébe (jogi-közbeszerzési, ügyvéd, építészeti, MT kidolgozása)
Megvalósítás
Korszerű vérellátást biztosító épület beruházás
Kiviteli tervek és kivitelezők közbeszerzése
Építészeti kivitelezés
Az eszközpark korszerűsítése
Eszközök közbeszerzése, szállítása és üzembe helyezése (orvosi, mobília, IT, gépkocsi)
Kötelező projekttevékenységek
Nyilvánosság, kommunikáció biztosítása
Könyvvizsgálat
Horizontális vállalások teljesítése
Projektmenedzsment felállítása és működtetése