A projekt felépítése
 
  • A projekt megvalósítása a projekt szervezet keretei között történik;
  • A projekt megvalósítása során a folyamatos koordináció és kommunikáció, (kiemelve a beszámolást) priorizált feladat.
A projekt tárgyi hatálya – projektelemek
 
Infrastruktúra kialakítása
 
  • épületek (Pécs, Szeged),
  • műszerek beszerzése.
A megvalósítást kiegészítő tevékenységek
 
  • projektmenedzsment működtetése,
  • szakmai felügyelet, - monitoring,
  • műszaki felügyelet,
  • nyilvánosság folyamatossága,
  • könyvvizsgálat,
  • kockázatok folyamatos figyelése.
A projekt megvalósításának időbeli hatálya
Az Országos Vérellátó Szolgálat pályázatát a 2010. évben nyújtotta be, amelyet az Irányító Hatóság (ESZA) befogadott.
Azonban az időközben történt változások okán 2012. március 30-ával ismételt benyújtásra kerül a projekt. A projekt lebonyolításának időtartama 21 hónap.
 
A projekt személyi hatálya
A projekt létrehozásában az Országos Vérellátó Szolgálat és a vele együttműködő GYEMSZI vesz részt közvetlenül.
Természetesen a megvalósítás során mindazon természetes és jogi személyek részt vesznek, akik a két szervezet tagjai és erre szóló feladatkörük van, illetve a szervezetekkel a létrehozás céljából szerződést kötöttek.
A projekt célcsoportja közvetve a magyar állampolgárok, közvetlenül a Dél-Alföld és Dél-Dunántúl betegellátó intézményeiben vér-, vérkészítmény ellátásban részesülő betegek.
A projektben közvetlenül érintett célcsoportot képeznek a pécsi és szegedi vérellátásban dolgozók, akiknek munkakörülményei jelentősen javulnak.
 
A projekt megvalósulásának területi hatálya
A projekt a 6722 Szeged, Honvéd tér 4. és 7625 Pécs, Pacsirta u. 3. címeken valósul meg.