Az infrastrukturális fejlesztéssel javul a magas színvonalú egészségügyi ellátásokhoz való hozzáférés, az ellátás hatékonysága és a fenntartható működés.

A projekt keretein belül történt infrastrukturális fejlesztések célja, hogy hozzájáruljanak „az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről” szóló 60/2003. (X. 20.) ESZCSM rendeletben (módosítva az 1/2012. (V. 31.) EMMI rendelet által), valamint a Semmelweis Tervben foglaltak teljesüléséhez.

A fejlesztések a konvergencia régiókban található és az Állami Egészségügyi Ellátó Központ fenntartásában lévő egészségügyi intézményekben, továbbá a Debreceni Egyetemen, a Szegedi Tudományegyetemen, valamint a Kaposvári Egyetemen történtek. Az ÁEEK fenntartásában lévő egészségügyi intézmények részére a projekt keretében beszerzésre kerültek radiológiai eszközök, többek között CT, MR és hemodinamikai DSA; műtői-diagnosztikai eszközök, köztük újszülöttkori objektív hallásszűrő készülékek, laparoszkópos tornyok, ultrahang készülékek; aneszteziológiai eszközök; ápolási eszközök, pl. ágytálmosó készülékek, prevenciós és terápiás antidecubitus matracok, hidraulikus fekvő- és ülőbeteg emelők;  a központi sterilizálás eszközei, valamint informatikai és laboratóriumi eszközök, amelyeknek köszönhetően hosszútávon javulnak a fekvőbeteg-ellátó intézmények infrastrukturális feltételei, növekszik az ellátás szakmai színvonala, elérhetősége és területi kiegyenlítettsége, valamint csökkennek az egészségügyi intézmények működési költsége.

A projekt hosszútávú, közvetett céljai

 • a konzorciumban résztvevő fekvőbeteg ellátó intézmények infrastrukturális feltételeinek javítása,
 • az ellátások szakmai színvonalának növelése,
 • a szakmai szolgáltatások elérhetőségének és minőségének területi kiegyenlítése,
 • a szolgáltatás területi igényekhez való igazítása,
 • a működési költségek csökkentése,
 • korszerű orvos szakmai technológiák befogadásának megoldása,
 • magas színvonalú, hatékony egészségügyi szolgáltatások elérhetővé tétele a lakosság számára,
 • munkavégző képesség gyorsabb helyreállítása,
 • a munkavállalók munkaerő-piaci esélyeinek javítása,
 • ezáltal a foglalkoztatás javítása, közvetve az érintett térségek gazdasági helyzetének javulása,
 • a halálozási ráta csökkentése, 
 • az érintett régiók versenyképességének növelése, ezáltal a lakók életminőségének javulása.

A projekt közvetlen céljai

A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervének megállapításáról szóló 1291/2015. (V. 5.) Korm. határozatban foglaltakkal összhangban a kiemelt projekt elsődleges célja az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESZCSM rendeletben meghatározott feltételeknek való megfelelés érdekében az infrastrukturális fejlesztések, különösen az eszközbeszerzések támogatása.

A kiemelt projekt konstrukciója keretében megvalósuló fejlesztésekre elsődlegesen azon fekvőbeteg-ellátó intézmények tekintetében kerül sor, amelyek a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program „Az egészségügyi infrastruktúra fejlesztése” című prioritása keretében projektet valósítottak meg 2010-ben vagy azt követően, de a megítélt források az alábbi okokra visszavezethetően nem voltak elégségesek a szakmai minimumfeltételeknek való megfelelés biztosítására:

 • a 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet 2012. június 1-én hatályba lépett változásai kihatottak az ezt megelőző időpontban megkezdett fejlesztések tartalmára, így projekt kiegészítése, módosítása vált szükségessé.
 • az érintett projekt keretében lefolytatott, jellemzően építésre vagy építési koncesszióra irányuló közbeszerzési eljárások keretében a nyertes ajánlattevő által adott ár jelentősen meghaladta a becsült értéket és ezért a költségek átcsoportosítása vált szükségszerűvé, mely forráshiány következtében ellehetetlenítette a minimumfeltételekhez szükséges gép-műszer vagy mobília beszerzést.

Fentiek mellett, a kormányzati szándékkal és felmerült egyéb eszközigényekkel összhangban, jelen projekt keretében szükséges az alábbiak finanszírozása:

 • a kiszerződött egészségügyi szolgáltatások kiváltására alkalmas eszközök beszerezése a hatékony és költséghatékony ellátás érdekében, 
 • ápolási eszközök megújítása a szolgáltatások minőségének növelése érdekében, illetve 
 • a minimumfeltételek teljesítéséhez szükséges informatikai fejlesztések

A fejlesztések célcsoportjai, az érintettek köre, a fejlesztés hatásterülete

A projekt közvetlen célcsoportja az intézmények közvetlen ellátási területéhez tartozó lakossága. A projektben résztvevő intézmények által ellátott területi ellátási kötelezettségbe tartozó lakosok száma szakmacsoportonként változó, azonban összességében elmondható, hogy az érintett szakmák esetében a közvetlen célcsoport a hat konvergencia régió teljes lakosságát lefedi, összesen 6.911.952 főt:

 • Észak-magyarországi régió: 1.176.894 fő
 • Észak-alföldi régió: 1.484.375 fő
 • Dél-alföldi régió: 1.279.480 fő
 • Dél-dunántúli régió: 917.492 fő
 • Nyugat-dunántúli régió: 984.521 fő
 • Közép-dunántúli régió: 1.069.190 fő

A projekt közvetett célcsoportja a projektben résztvevő fekvőbeteg-ellátó intézmények által foglalkoztatott aktív dolgozók.

 • Az ellátási területekhez tartozó települések önkormányzatai, melyek számára a projekt hozzájárul a születéskor várható élettartam és az életminőség növeléséhez, valamint növeli a lakossági elégedettséget.
 • Az ellátási területeken működő beteg- és civil szervezetek, melyek számára helyszín és szakmai támogatási háttér nyílik a fejlesztés révén.
 • A térségben élő orvosok – szakorvosok, illetve egészségügyi szakdolgozók (jelenlegi és jövőbeli munkavállalók), akik számára új, korszerű és a kornak megfelelő színvonalú munkahely teremtődik, valamint többlet jövedelemszerzési lehetőség nyílik.
 • Oktatási partner intézmények, akik számára megfelelő minőségi szintű oktatási hátteret tudunk biztosítani.

A projekt hatásterülete a fekvőbeteg-ellátó intézmények ellátási területe, valamint az érintett régiók valamint Magyarország teljes lakossága.