Új Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér fogja segíteni az egészségügyi ágazat munkáját, a közhiteles egészségügyi alapadatok nyilvántartásán túl, számtalan vonalon kínálva új távlatokat az e-Egészségügyben. A webes felület a lakosság számára is folyamatos elérhetőséget biztosít majd közérdekű információk, és a saját egészségügyi adatok megismerésére, nyomon követésre.

Más európai törekvésekkel összhangban, Magyarország is nyit az elektronikus egészségügyi szolgáltatások palettájának színesítése felé. Az uniós egységesítés égisze alatt, az Új Széchenyi terv keretében, uniós finanszírozással valósulhat meg az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér, ami az egészségügy összes szereplője számára hasznos változásokat hoz majd. Egy olyan egységes informatikai teret teremtve az egészségügyi ágazat, és egyszersmind a lakosság számára is, amely egészen új távlatokat nyithat meg az egészségügyi szolgáltatások terén.

A kialakítandó új ágazati portál úgy ad közös platformot az összes szereplő egységes kommunikációjához, hogy közben megtartja az intézmények informatikai rendszereinek autonómiáját. Ez a költséghatékony megoldás napi 24 órában biztosít biztonságos elérhetőséget a közhiteles ágazati alapadatok és minden egyéb egészségügyi információ számára. Jelentősen növelve ezzel a betegellátás, az adminisztráció és a kötelező jelentéstétel hatékonyságát, gyorsaságát. Web-alapú szolgáltatásokkal bővítve az egészségügyi ellátás szolgáltatásainak körét, maguk a betegek, valamint a megelőzésben is aktív szerepet vindikáló portál révén, az ország teljes lakossága élvezheti a fejlesztés előnyeit.

A lassan megvalósítási szakaszba lépő TIOP 2.3.2. projekt keretén belül komoly előkészítő munka eredményeként valósulhat meg az egész szolgáltatási tér alapját adó, kiemelt biztonsági és adatvédelmi kívánalmaknak maximálisan eleget tevő ágazati portál és az egészségügyi közhiteles nyilvántartások rendszere.
A Semmelweis Tervben kidolgozott egységes ágazati informatikai jövőkép az ágazati szinten egységesített informatikai platformra épül. Erre a szolgáltatásokat biztosító komplex környezetre alapvetően jellemző a jól skálázható, nagy, megbízható, felhő alapú infrastruktúra, valamint a SOA alapú tervezés és megvalósítás. Így a platform létrejötte nem igényli az ágazati intézmények meglévő informatikai rendszereinek teljes cseréjét, az együttműködés megvalósításához elegendő a megfelelő csatolások létrehozása. A platform egyik alapvető szolgáltatása az egészségügyi üzenetek továbbítása, aminek során az egyes egészségügyi folyamatokhoz tartozó üzenetek szabályalapú, ellenőrzött közlekedését biztosítja. Az új rendszer megteremti az alapját annak a folyamatnak, amelynek során az egyes jelentések fokozatosan mind formailag, mind tartalmilag harmonizálni fognak, lehetővé téve, hogy egyazon egészségügyi eseményről egy üzenet képződjön.
A platform és szolgáltatásainak bevezetése több lépcsőben történik, a fokozatosság elvét követve, nemcsak a bevont folyamatok köre, hanem azok mélysége, illetve az adatkommunikáció strukturáltsága terén is.