Dr. Sándor Zsolt – szakmai vezető 
2000-ben informatikai villamosmérnökként a Budapesti Műszaki Egyetemen, majd 2011-ben jogászként végzett a Károli Gáspár Református Egyetemen, szakdolgozatát „A magyar elektronikus közigazgatás perspektívája” címmel jegyezte. 
Előző munkahelyein IT szolgáltatási igazgatóként és fejlesztési vezetőként dolgozott; 2012 júliusa óta a GYEMSZI alkalmazottja, jelenleg az Informatikai és Rendszerelemzési Főigazgatóságának informatikai Igazgatója.
Számos, elsősorban számítástechnikai jellegű uniós projektben vett részt projektmenedzsmenti oldalon és szakmai megvalósítóként; jelen projekt szakmai vezetését a projekt előkészítési szakaszától fogva egy személyben látja el.

dr. Szegedi Bernadett – projektmenedzser
Jogász végzettségű. 1999 óta foglalkozik pályázatokkal. Először esélyegyenlőségi és antidiszkriminációs  PHARE, később Transition Facility projekteket bonyolított. 2007 óta projektmenedzsere a TIOP-os egészségügyi projekteknek - először egy közreműködő szervezetnél pályázatkezelői, majd 2013 óta a GYEMSZI alkalmazottjaként projektgazdai oldalon.

Király Valentin Donát – pénzügyi vezető
2001-ben szerzett diplomát a Budapesti Gazdasági Főiskola pénzügyi és számviteli főiskolai karán. Mérlegképes könyvelői végzettséggel is rendelkezik. 2003-ban a Nyugat-Magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Karon szerzett másoddiplomát Európa szakértőként. 
2003 óta pénzügyi menedzsmenti munkatapasztalatot nyert ROP, ÉMOP, HEFOP, TÁMOP, TIOP, ÁROP és EKOP projektekben.