A kiemelt projekt felsőoktatási tématerületei:

A felsőoktatás kiválasztott képzéseinek és a kapcsolódó jogszabályok áttekintése, és a képzési és kimeneti követelmények (KKK) módosítására történő javaslat kidolgozása.

  • A felsőoktatás kiválasztott képzései számára a képzési kurrikulumokba illeszthető tananyagok kifejlesztése.
  • Az egészségtudatos egyetemre vonatkozó koncepció kidolgozása, beleértve a szervezeti, működési koncepciót, a külső és belső finanszírozási koncepciót, továbbá az egészségfejlesztési szakmai standardokat is.

Tervezett tevékenységek a felsőoktatás területén

1.    A lakosság egészsége szempontjából legfontosabb felsőoktatási képzési szakterületek és programjainak áttekintése és hatásvizsgálata;
Javaslat kidolgozása:

  • a.    a képzési és kimeneti követelmények módosítására az egészséghatás szempontjából legjelentősebbnek ítélt szakterületeken;
  • b.    a vonatkozó jogszabályok (miniszteri rendeletek) módosítására,

2.    Az egyes felsőoktatási képzési programokba beilleszthető minta-modulok elkészítése, az elkészült modulok oktatására oktatói műhelymunka megszervezése és lebonyolítása
3.    Az egészségtudatos egyetemek kritériumrendszerének és oktatási, szervezeti, működési és finanszírozási feltételeinek kialakítása, egészségtudatos egyetemi kritériumok gyakorlati megjelenésének vizsgálata a hallgatók körében.

Fentieket a következő, a kiírás céljaihoz illesztett logikai lánc mentén kívánjuk megvalósítani:

A célcsoportok egészségfejlesztése szempontjából legfontosabb felsőoktatási képzési szakterületek kiválasztása egy előzetes hatás becslési munkafázis révén valósul meg. A hatásbecslés azt vizsgálja, hogy mely képzésekben, milyen beavatkozások jelentenek leghatékonyabb utat a program céljai szempontjából. A becsléshez a felsőoktatás hazai helyzeti tényezői mellett az egészségfejlesztési, népegészségügyi szakmai szempontokat és az oktatási folyamatokba illeszthetőséget vesszük figyelembe. Ezek mindegyike önmagában is rendkívül összetett és egymást erősítő és kioltó együtthatásokat is figyelembe kell venni. Az elemzés ezért nem kezdődhet a szakmai rutinokra épülten, hanem magának a hatásbecsléseknek a szisztematikus rendjét is ki kell alakítani. A hatásbecslések révén meghatározhatók lesznek azok az egészségfejlesztési tartalmak, és célozható képzések listája, amelyeket a projekt a fenti három különböző rész területein később felhasznál. A hatásbecslések ilyen előrehaladott fázisában készül el a projektet a továbbiakban orientáló felosztás: Mely egészség ismereteket és egészségfejlesztési tartalmakat javasolt a KKK módosításokban kezelni, s mely tartalmakat szükséges tananyagfejlesztéssel is megalapozni?

A hatásbecslés az Egészségtudatos Egyetemeket minősítő rendszer kialakításához önálló ágon folytatódik: A minősítő rendszer alapozása során kijelöljük a program céljai szempontjából leghatásosabb és leghatékonyabb kritériumokat.
A hatásbecslési munka után a projektrészek gyakorlatba ültetése is megtörténik:

Kidolgozzuk a hatásbecslés által kijelölt tartalmaknak és kijelölt képzéseknek a KKK leírásaiban szükséges módosításokat.

Minta modulok kifejlesztése történik a hatásbecslés által javasolt képzések megfelelő kurrikulum helyeihez. A tananyagok pilot oktatásának tapasztalatait is becsatornázzuk a végső anyagok tartalmába.

Az Egészségtudatos Egyetem kritériumok kijelölése után négy főbb munkafázis révén jutunk el a kész minősítési rendszerig: (1) a hatásbecslés által megadott kritériumokat a gyakorlatban is működő, finanszírozható, fenntartható önálló minősítési rendszerként ki kell dolgozni. (2) A kidolgozott rendszer bevezethetőségét a szakmai reakciók valamint elégedettség felmérésekkel kontrolláljuk. (3). Az Egészségtudatos Egyetemek cím egy pillanatnyi állapot szerint ítélve kerül kiadásra, amely állapot jellemzők fennállását, vagy bekövetkező változásait követni képes monitoring rend kialakítása szükséges a minősítés fenntarthatóságáról. (4) a rendszerbe való bekapcsolódást az érintett szereplők tájékoztatásával és észrevételeik figyelembe vételével támogatjuk.

Célcsoportok szerint az alábbi rendet mutatja a projekt: a hatásbecslések elsődleges célcsoportja a felsőoktatásban tanulók, oktatók, kutatók, munkatársak. Másodlagos, közvetett célcsoport a végzett hallgatók által a társadalmilag és gazdaságilag aktív életszakaszban érintett személyek, csoportok. Közvetett célcsoport mindenki, akihez a végzetteken keresztül a minta átadás, vagy továbboktatás révén eljutnak a programban átadott-átvett egészség fejlesztési ismeretek, valamint érzékenység és egészségfejlesztési motiváltság.