A védőnői és háziorvosi ellátással kapcsolatban a minőségi munkavégzés iránti igény korszerű tudást és módszerek alkalmazását kívánja meg a szakemberektől. A gyermek alapellátásban dolgozó szakemberek részére jelenleg nem állnak rendelkezésre olyan továbbképzések, melyek kellő segítséget, elméleti és főleg gyakorlati útmutatást nyújtanak a fejlődési zavarok felismeréséhez, a rehabilitációs lehetőségekről, az ellátási algoritmusról, valamint a társszakmák kompetenciáiról.
 
A módszertani alprojektben olyan jelentőségű fejlesztések történnek, amelyek megismertetése, elterjesztése érdekében képzési programok fejlesztése és szervezése szükséges.
 
Főbb tevékenységek a képzési, humánerőforrás-fejlesztési alprojektben
 
Az egységes szemlélet és gyakorlat érdekében
 
  • az új ismereteket tartalmazó továbbképzések, tananyagcsomagok fejlesztése,
  • a kidolgozott tananyagcsomagok továbbképzési rendszerben való elhelyezése, minősítése (akkreditálás a vonatkozó jogszabályok szerint),
  • korszerű képzési formák (távoktatás) és módszerek alkalmazásával pontszerző továbbképzések megszervezése, lebonyolítása történik.
 
A területi, iskolai és kórházi védőnőknek, illetve a vegyes praxist ellátó, és házi gyermekorvosoknak összesen 14 különféle szakmai tartalmú továbbképzés készül, többek között az alábbi témákban:
 
  • gyermekek fejlődésének nyomon követése, életkorhoz kötött szűrések, rizikófelmérés,
  • kora gyermekkori fejlődéslélektani ismeretek,
  • a család működésével és működési zavaraival kapcsolatos általános ismeretek,
  • organikus fejlődés és zavarai (a korai intervenciós szolgáltató hálózat és a korai fejlesztés),
  • különböző élethelyzetű szülők csoportos foglalkozása,
  • kommunikációs készségfejlesztés, stb.
 
A továbbképzések ingyenesen vehetők igénybe és a szakemberek maguk választhatják ki, hogy mely(ek) elvégzése segíti leginkább a munkájukat. A továbbképzések elméleti és gyakorlati modulokat tartalmaznak. Az elméleti tananyag távoktatási (e-learning) formában lesz elérhető. A 3-6 gyakorlati nap szervezésekor figyelembe vesszük a munkaadói szempontokat, a helyettesítési feladatokat és lehetőség szerint a lakóhelyhez minél közelebbi helyszínre szervezzük a csoportokat (utazási és időfaktor).
Az alprojektben a fentiek mellett tananyagcsomagokat és modulokat fejlesztünk és tesztelünk a védőnői alapképzés és szakorvosképzés számára az egészségtudományi és orvosi karok, képzőintézmények együttműködésével.