A TÁMOP 6.1.4 informatikai (IT) projektrész célja az elektronikus kapcsolatteremtés kialakítása az ellátórendszer szakmai feladat-végrehajtásában részt vevő tagjai között.
 
A rendszer célcsoportjai:
 
 • a területileg illetékes védőnő,
 • a területi ellátási kötelezettséggel rendelkező orvos, vagy területi ellátási kötelezettséggel nem rendelkező, de választott orvos (házi és gyermekorvos),
 • a szülésznő,
 • a nőgyógyász,
 • laboratóriumok,
 • járó/fekvőbeteg-ellátó intézmények,
 • a várandós kismama (szülők),
 • a szociális ágazat szereplői.
 
Az TÁMOP 6.1.4 projekt informatikai fejlesztése igazodik a Semmelweis Tervben foglalt ágazatban körvonalazódó stratégiai irányokhoz, központi projektelemekhez.
 
Az IT projektrész célja:
 
 • egységes gyermekéletút-követés a fogantatástól 7 éves korig,
 • a védőnői munka elektronikus támogatása,
 • egységes azonosítási rendszer kialakítása,
 • illeszkedés az ágazati standardekhez, elektronikus adatszolgáltatás.
 
Az IT projektrész segítségével egy olyan ágazati népegészségügyi rendszer épül ki, amely a kismamák, gyermekek egészség-biztonságát nagymértékben növeli. A projekt keretében az eddigi, részben papíralapú adatközlés alapjaiban elektronikus útra terelődik. A célcsoportok a területi védőnők (közel 3800 fő) és a gyermeket ellátó háziorvosok (kb. 1500 házi gyermekorvos és 1500 gyermeket is ellátó vegyes praxisú orvos, kismamákat ellátó háziorvosok, valamint a nőgyógyászok, nőgyógyászati ellátást végző szakrendelések). Az egyik legnehezebb feladat a korai kapcsolatteremtés megoldása a területileg illetékes védőnő és a területi ellátási kötelezettséggel rendelkező orvos, vagy területi ellátási kötelezettséggel nem rendelkező, de választott orvos között. 
 
A cél, hogy azok a releváns adatok, amelyeket az egyik ellátó gyűjt, és amelyre a másik ellátónak is szüksége van, a lehető legautomatikusabban megosztásra kerüljenek. Ebbe az adatáramlásba kell bevonni az ellátórendszer további szereplőit (gyermekgondozásban résztvevők), valamint a szülőket, akiknek biztosítani kell, hogy gyermekük adataihoz hozzáférjenek. 
 
A fejlődés nyomon követését és az ellátási folyamatot a védőnő és az orvosok számára egyaránt hozzáférhető elektronikus központi rendszer tartalmazza, melyhez megfelelő jogosultsági szinteken keresztül további szereplők számára is elérhető lesz. Ennek célja, hogy a betegút átlátható és jól követhető legyen.