Előzmények
 
A TÁMOP-6.2.1-11/1-2012-0001 Egészségügyi Humánerőforrás Monitoring kiemelt projekt az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal – mint a szakmai megvalósításért felelős szervezet -, valamint a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet (GYEMSZI) - mint a projekt menedzsmentjét és pénzügyi irányítását biztosító szervezet - konzorciumi együttműködésében valósul meg, az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával, az Új Széchenyi Terv keretein belül. A program 500 millió forint keretösszeg felhasználásával, 2014. május 31. napjáig tart.
 

 
A projekt tartalma
 
Az Egészségügyi Humánerőforrás Monitoring (EHMR) projekt célja az egészségügyi ágazat humán erőforrás monitoring rendszerének és adattárházának kialakítása. A projektgazda Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatalban (EEKH) kifejlesztett monitoring rendszer elsősorban a kormányzati és az ágazati döntéstámogatást szolgálja, lehetővé teszi az ágazati humán stratégia kialakítását, a humánerőforrás jellemzők, trendek nyomon követését, az ágazati stratégiai intézkedések hatásainak modellezését – így járulva hozzá a működőképes, fenntartható és elvárható minőségű egészségügyi ellátás biztosításához. A projekt eredményeként kialakuló rendszer képes lesz előre jelezni a közép- és hosszú távú képzési szükségleteket, továbbá automatizálja hazánk nemzetközi információ- és adatszolgáltatási feladatait. A projekt keretében az EEKH olyan webes felületet hoz létre, amelyen az egyes szereplők informálódhatnak és információkat cserélhetnek az ágazati képzésekről, álláslehetőségekről, tendenciákról, azaz egy helyen jelenik meg a kereslet és a kínálat. Az EEKH a webes felület kialakításával és üzemeltetésével, valamint a kapcsolódó egészségügyi humánszolgáltatási rendszer előkészítésével megteremti az alapját az élő-működő egészségügyi munkaerő közvetítő, az úgynevezett EHMR Clearing House rendszernek. A projektben épül meg az egészségügyi szakdolgozók szabadon választható továbbképzési valamint gyakorlati pontjai elektronikus nyilvántartása. A projekt kiemelt területe még az egészségügyi életpályamodell koncepció javaslat kidolgozása, amelynek része az egészségügyi dolgozókról gyűjtendő életpálya-specifikus információk rendszere és az életpályát támogató szolgáltatások meghatározása, célja pedig a pályaelhagyás, illetve a külföldi munkavállalás volumenének és szándékának csökkentése.
 
A projekt célja
 
Az Egészségügyi Humánerőforrás Monitoring projekt az egészségügyet érintő informatikai fejlesztések fontos eleme. A projekt keretében épülő adattárház az egészségügyi ágazatra kiterjedő, az irányító, finanszírozó és ellenőrző szervek, valamint az ellátók közötti aktuális és megbízható adatcserét biztosító izgalmas informatikai és rendszerszervezési újdonság, az ún. Kooperatív Tér része lesz: egy a hiteles törzsadatokat és alapnyilvántartásokat publikáló intézmények közül.
 
 
Főbb adatok
 
Konzorciumi vezető: Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal
2015. március 1-től Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központra (ENKK) változott az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal elnevezése.
Konzorcium vezető honlapja: www.enkk.hu
Konzorciumi partner: Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet (GYEMSZI),
2015. március 1-től Állami Egészségügyi Ellátó Központra (ÁEEK) változott a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet elnevezése.
Konzorciumi partner honlapja: www.aeek.hu
Projekt megvalósításának időszaka: 2012. június 1. – 2015. március 31.
A szerződött támogatás összege: 500 000 000 Ft.
A támogatás mértéke: 100%.
Forrás: A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.
Projekt címe: Egészségügyi Humánerőforrás Monitoring 
Projektazonosító: TÁMOP-6.2.1-11/1-2012-0001
Irányító Hatóság:  Emberi Erőforrások Minisztériuma Irányító Hatósági Feladatokat Ellátó Titkárság
Közreműködő szervezet: Emberi Erőforrások Minisztériuma TÁMOP-TIOP Közreműködő Szervezeti Feladatokat Ellátó Egészségügyi, Szociális és Felzárkózási Főosztály