Az Országos egészségmonitorozási és kapacitástérkép adatbázis és a ráépülő alkalmazások létrehozását célzó projekt eredményeként a fejlesztést létrehívók és támogatóik célja, hogy az új rendszer folyamatosan elemezhetővé tegye a lakosság egészségi állapotát, az ellátórendszer működését, erőforrás-fölhasználását és az ellátás minőségét jellemző információkat. Szolgáltasson objektív, integráltan elemezhető adatokat az egészségpolitikai döntéshozatal, kiemelten a népegészségügyi tervezés, az egészségszervezés és az ellátórendszer kapacitásának tervezéséhez. Eme komplex feladat ellátásához hosszú időre és sok befektetett munkára van szükség. A kitűzött célok összehangolt tevékenységet kívánnak meg mind az ágazat irányítását végző szervezetektől, mind a rendszer létrehozásában közvetlenül érintett szereplőknél. Az egészségpolitikai döntéshozatal tudatosságának és az egészségszervezés szakszerűségének növelése nem képzelhető el az ágazatban zajló folyamatok során keletkező, és a népegészségügyi folyamatokat jelző elemi adatok összegyűjtése és szakszerű feldolgozása nélkül. A projekt elindulásának idején az ágazatban jellemzően elszórtan találhatóak meg az információk, az elmúlt évtizedekben szigetszerűen, sokszor egymástól függetlenül történt adatgyűjtés és adatelemzés. A célok maradéktalan teljesüléséhez a projekt által létrehozni kívánt állapot az első lépés: a megvalósítás során előálló eszközrendszer és az összegyűjtött illetve összekapcsolt adatok valamint azok elemzési módszereinek kidolgozása kezdő állapotnak tekinthető, az üzemben tartás és az esetleges továbbfejlesztés időszakában az adatkörök bővülhetnek, a feldolgozás módszerei tovább pontosodhatnak.