dr. Belicza Éva – szakmai vezető
 
A Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központ egyetemi docense, igazgatóhelyettes. Szakértő a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet (GYEMSZI) minőségügyi szakmai programjaiban.
 
Elsődleges kutatási területe a minőségi indikátorok kidolgozása és alkalmazása az egészségügyben. Ehhez kapcsolódóan említést érdemel a WHO által koordinált Performance Assessment Tools for Quality Improvement in Hospitals (PATH) program, az ugyancsak WHO támogatású, „Az egészségügyi rendszer átalakításának hatásai az ellátás minőségére” és a nemzetközi EuroHOPE FP7-es kutatási projekt. 2006-ban a WHO támogatásával elindította a betegbiztonság fejlesztését célzó, nem várt események jelentési rendszerét és a kapcsolódó Fórum sorozatot („NEVES program”). Részt vesz a Patient Safety and Quality in Care Working Group of European Commission munkájában és az általa indított Joint Action betegbiztonsági programban.