Előzmények 

A TÁMOP 6.2.5-B-13/1-2014-0001 kiemelt projekt megvalósítására a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet és a Budapesti Corvinus Egyetem, a Debreceni Egyetem, a Pécsi Tudományegyetem, a Semmelweis Egyetem valamint a Szegedi Tudományegyetem által alkotott konzorcium 2013.12.23-án nyújtott be pályázatot. A Támogatási Szerződés aláírására 2014.04.10-én került sor.
 
A projekt tartalma

A projekt az egészségügyi ellátórendszer hatékonyságát a jelenleg nem egységes rendszerirányítási funkciók fejlesztésén keresztül kívánja javítani. A rendszerirányítási funkciók közül két konstrukciót céloz meg, egyrészt az egészségszervezés feladatellátásának kiépítését térségi, illetve közösségi szinten, valamint a tulajdonosi felügyeletet és átfogó ágazati és intézményi működési funkciók fejlesztését, hogy a hatékonyság és a szükséges minőségügyi és humán feltételek javuljanak rendszerszinten. A projekt módszertani megalapozó munkára építve a kidolgozott új eljárásokat és szolgáltatásokat szeretné megvalósítani a módszertani támogatás folyamatos fenntartása mellett. 


Célcsoport

A fejlesztés főbb célcsoportjai az egészségügyi ágazat irányító intézményei, az egészségügyi ágazat ellátó szervezetei, egészségügyi oktatási intézmények, közhivatalok, az államigazgatás társtárcái, kutató és elemző intézmények, valamint a lakosság.

A projekt célja
 
A projekt célja az egészségügyi ágazat egészségszervezési és intézményfelügyeleti funkcióinak megújításán, illetve kialakításán keresztül a hatékony, mindenki számára hozzáférhető, jó minőségű ellátást nyújtó egészségügyi rendszer megteremtése az alábbi részcélok megvalósításával:
  • Egészségszervezés rendszerszintű fejlesztése
  • Intézményfelügyelet rendszerszintű fejlesztése
  • Egészségszervezés és intézményfelügyelet megvalósításának informatikai támogatása
A megvalósításhoz szükséges részcélként kiemelendő a hazai tapasztalatok feldolgozása, jó gyakorlatok tanulmányozása és adaptálása, az új funkciók működtetéséhez szükséges szakemberek képzése, valamint a projekt működéséhez szükséges információstechnológiai fejlesztések biztosítása.
 
Főbb adatok 

Konzorciumi vezető: Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet (GYEMSZI)
2015. március 1-től Állami Egészségügyi Ellátó Központra (ÁEEK) változott a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet elnevezése.
Konzorcium vezető honlapja: www.aeek.hu
Konzorciumi partner: Budapesti Corvinus Egyetem, Debreceni Tudományegyetem, Pécsi Tudományegyetem, Semmelweis Egyetem, Szegedi Tudományegyetem
Projekt megvalósításának időszaka: 2014. február 1. – 2015. november 30. 
A szerződött támogatás összege: 9 500 000 000 Ft
A támogatás mértéke: 100%.
Forrás: A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával és a hazai központi költségvetés előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában valósul meg.
Projekt címe: Szervezeti hatékonyság fejlesztése az egészségügyi ellátórendszerben – Területi együttműködés kialakítása
Projektazonosító: TÁMOP-6.2.5-B13/1-2014-0001
Irányító Hatóság: Emberi Erőforrások Minisztériuma Irányító Hatósági Feladatokat Ellátó Titkárság 
Közreműködő szervezet: Emberi Erőforrások Minisztériuma TÁMOP-TIOP Közreműködő Szervezeti Feladatokat Ellátó Egészségügyi, Szociális és Felzárkózási Főosztály