Előzmények

A Nemzeti Egészségügyi Informatikai (e-Egészségügyi) Rendszer bevezetését támogató módszertan-, szolgáltatás-, képzés- és humánerőforrás-fejlesztés kiemelt projekt (TÁMOP-6.2.7.-13/1-2013-0001) megvalósítására a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet 2013. novemberben nyújtott be pályázatot. A pozitív elbírálás eredményeként a Támogatási Szerződés aláírására 2014.04.04-én került sor.
 
A projekt tartalma

A Nemzeti Egészségügyi Informatikai (e-Egészségügyi) Rendszer bevezetését támogató módszertan-, szolgáltatás-, képzés- és humánerőforrás-fejlesztés kiemelt projekt (továbbiakban: eMoszk Projekt, vagy Projekt) az e-Egészségügyi projekt portfólió részeként - egyfelől az e-Egészségügyi projektekben megvalósuló fejlesztési elemeket (támogatva azok rendszerszerű szintézisét is) képzési és tájékoztatási programokba konvertálja az egészségügyi ágazat munkatársai részére, másfelől új, speciális lakossági tájékoztató alkalmazási platformot és alkalmazásokat fejleszt, valamint az ágazaton belüli és lakossági kommunikációs tevékenység részeként Kontakt Centert hoz létre.

Célcsoport

A célcsoportok meghatározása során a regionalitás nem értelmezhető, mivel a fejlesztés minden eleme országos hatókörű, szolgáltatásai egységesen, területi korlátozás nélkül, valamennyi egészségügyi ágazati munkatárs, valamint a teljes lakosság számára elérhetően kerülnek kifejlesztésre.
A több-szintű informatikai működési folyamat-ismereti strukturált tájékoztatási és képzési rendszer (e-TKR) célcsoportja az ágazat munkatársai, a MENTA fejlesztések esetében célcsoport a lakosság és az egészségügyi IT ipar szereplői, míg Kontakt Center esetében az ágazat munkatársai és a lakosság. 
Miközben a fejlesztés az ágazat széles körét célozza meg, várhatóan az ágazaton kívüli felhasználása sem lesz elhanyagolható. Annak függvényében, hogy a fejlesztés eredményeképpen létrejövő eszközrendszert közvetlen módon hasznosítja-e, a célcsoportok közvetlen és közvetett alcsoportokra bonthatóak. Tekintve, hogy a fejlesztés eredménye országosan egységes megoldást céloz meg, a célcsoportok regionális vagy kistérségi bontása nem értelmezhető.

A projekt célja

A Projekt első kiemelt célja a képzési rendszer létrehozása, mely során figyelmet fordít arra, hogy a megvalósuló képzési rendszer illeszkedjen az ágazat munkaköri struktúrájához, ezért a fejlesztés alapozásaképp létrehozza az ágazati munkaköri mátrixot, majd ez alapján a széles spektrumú és több szintű, formális képzések rendszerét. Ezen kívül megteremti a tudás-átadás széles szakértői bázisát, amely hosszútávon is részese lesz a korszerű képzési szisztémának.

Az eMOSZK projekt második kiemelt célja a Mobil Egészségnapló és Tájékoztató Alkalmazás (továbbiakban: MENTA) rendszerének kifejlesztése, annak érdekében, hogy az egészségügyi adatbázis- és hozzáférés-fejlesztések eredményei az állampolgárok minél szélesebb köre számára jelenthessenek új egészségügyi tájékozódási lehetőségeket. A MENTA az elérhető egészségügyi informatikai szolgáltatások körének bővítésével erősíti a lakosság egészségtudatos gondolkodását és magatartását.

Az eMOSZK projekt harmadik kiemelt célja olyan internetes és telefonos tanácsadói Kontakt Center létrehozása, mely az új képzési rendszer szolgáltatásait – az egészségügyi szakdolgozók, valamint az orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek és az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítéssel rendelkezők továbbképzési rendszerével, a működési engedélyekkel és a szakvizsgák szervezésével kapcsolatos információszolgáltatás mellett – az ágazat valamennyi munkatársa felé közvetíti, egyben – a MENTA alkalmazások minél hatékonyabb használatának támogatását is elősegítendő –  az egészségügyi ágazat és az állampolgárok közötti információáramlásnak új eleme lesz.

A célokról számokban

A fejlesztés során létrejövő képzési tananyagok (termékek) jellegüktől függően magukba foglalják: (1) az előkészítő távképzés és/vagy e-learning alkalmazás céljára webes felületen elhelyezhető ismeretterjesztő anyagokat; (2) a személyes hallgatói részvételt igénylő (helyszíni) képzés résztvevői segédleteit; (3) az utánkövetés során webes felületről letölthető anyagokat. A fejlesztés során az ágazat munkatársai részére 15, eltérő tartalmú és mélységű komplett tananyag készül el, ezekből a tervek szerint 2 program integrálódik OFTEX és SZAFTEX továbbképzési rendszer szabadon választott képzési portfóliójába.
Terveink szerint a képzéseken a teljes egészségügyi ágazatban dolgozó cc137.000 főből a Projekt fizikai zárásáig 1500 fő vesz részt, míg a kapcsolódó ELearning és távoktatási forma, valamint a strukturált tájékoztatás várhatóan 4.000 főt érint, majd a projekt befejezését követően további legalább 50.000 főt. 
Kifejlesztett új MENTA alkalmazásokat a tervek szerint a Projekt fizikai befejezését követő 12 hónap alatt legalább 100.000 fő tölti le és használja.
Tovább a részletes szakmai ismertetőhöz >>

Főbb adatok

Kedvezményezett neve: Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet (GYEMSZI), 2015. március 1-től Állami Egészségügyi Ellátó Központra (ÁEEK) változott a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet elnevezése.
Kedvezményezett honlapja: www.aeek.hu
Konzorciumi partner: nincs
Projekt megvalósításának időszaka: 2014. április 1. – 2015. november 30. 
A szerződött támogatás összege: 999 883 338 Ft
A támogatás mértéke: 100%.
Forrás: A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.
Projekt címe: Nemzeti Egészségügyi Informatikai (e-Egészségügyi) Rendszer bevezetését támogató módszertan-, szolgáltatás-, képzés- és humánerőforrás-fejlesztés kiemelt projekt 
Projektazonosító: TÁMOP-6.2.7-13/1-2013-0001
Irányító Hatóság: Emberi Erőforrások Minisztériuma Irányító Hatósági Feladatokat Ellátó Titkárság
Közreműködő szervezet: Emberi Erőforrások Minisztériuma TÁMOP-TIOP Közreműködő Szervezeti Feladatokat Ellátó Egészségügyi, Szociális és Felzárkózási Főosztály