Kedvezményezett neve: Országos Kórházi Főigazgatóság
Projekt címe: Aktív fekvőbeteg-ellátási forma kiváltása az egynapos sebészeti ellátás rendszerének fejlesztésével
Szerződött támogatás összege: 10 967 671 321 Ft
Támogatás mértéke (%-ban): 100%
 
Projekt összefoglalása:
Fejlesztés történik az egynapos sebészeti részlegek országos hálózatában, 17 fekvőbeteg-ellátó intézmény 19 helyszínén önálló, multidiszciplináris, legalább négy szakmát érintő egynapos sebészeti részlegek kialakítása valósul meg. A projekt kidolgozta az egynapos sebészet betegút ellátás-szervezési és szakmai ellátás-szervezési irányelveit, valamint infrastrukturális és gép-műszer fejlesztést hajtott végre. A szakmai, infrastrukturális és eszközfejlesztések eredményeképpen lerövidül a kórházban eltöltött idő, és jelentősen csökken a kórházi fertőzések száma.
 
Projekt tartalmának bemutatása: 
A betegellátás során egyre jelentősebb igényként merül fel, hogy az orvostudomány modern szakmai és technikai eszközeinek felhasználásával tudják a betegek igénybe venni az egészségügyi ellátást, és minél hamarabb vissza tudjanak térni a munka világába. A technológia rohamos fejlődésének, a műszeriparnak, valamint az anyag-kutatásoknak köszönhető minimál invazív eljárások és modern műtéti feltételek lehetőséget adnak erre. A minimál invazív sebészet és az új aneszteziológiai technológiák eredményeként az egynapos beavatkozások száma növekedett, ami lecsökkentette a kórházban tartózkodás szükséges idejét, kevesebb komplikációt és gyorsabb gyógyulást eredményezett. További előnye, hogy nem szükséges a beteget költséges aktív kórházi ágyon fektetni.
Az egynapos sebészet olyan speciális, többnapos kórházi kezelést kiváltó ellátás, amely – a kórházi ellátáshoz hasonló körülményeknek megfelelő, a beavatkozást végző egészségügyi intézményben – 24 óránál rövidebb ellátási időt igényel.
Az egynapos sebészeti beavatkozási arány magyarországi növekedése elmarad a nyugati átlagtól, és továbbra is az aktív fekvőbeteg-ellátáson marad a hangsúly, ami jelentősen költségigényesebb forma. Emiatt szükséges az egynapos sebészeti ellátás infrastrukturális-, humánerőforrásbeli-, módszertani-, technikai feltételeit megerősíteni, valamint az ellátással érintettek szemléletformálására odafigyelni annak érdekében, hogy azon beavatkozások, amelyek elvégezhetőek egynapos sebészeti műtét keretében, ne fekvőbeteg-ellátási forma keretei között valósuljanak meg.
 
A projekt célja:
 • Rövidebb kórházi tartózkodás, ennek eredményeként az aktív ellátás kapacitás szükségletének csökkenése, a magas költségigényű műtéti eszközök kihasználtságának növelése.
 • Humánerőforrás igény csökkenése.
 • Multidiszciplináris egynapos egységek kialakítása a szakmai paletta bővítésével, a méretgazdaságossági szempontok teljesülésének, illetve az ellátáshoz való egyenlő hozzáférés javítása érdekében.
 • A szociális és ápolási okok miatt jelenleg aktív ellátásban ellátott betegek arányának csökkentése, ezzel egyidejűleg az egynapos ellátás preferálása.
 • Az egynapos ellátás társadalmi elfogadottságának növelése, továbbá az orvosok és az egészségügyi szakdolgozók teljes körű tájékoztatása, képzése az egynapos ellátásra vonatkozóan.
 • Az egynapos ellátások minőségének javítása, a betegbiztonsági kockázatok csökkentése.

A projekt eddigi eredményei: 

 • Elkészült egy egynapos sebészeti tankönyv „Az egynapos sebészet aktuális kérdései” címmel, amely a projekt képzéseihez kapcsolódóan, a tananyag könnyebb elsajátításához nyújt segítséget az egynapos ellátásban érintett orvosoknak és szakdolgozóknak.
 • „Az egynapos sebészeti ellátás rendszerének fejlesztési lehetőségei hazánkban” címmel elkészült az egynapos sebészeti ellátás finanszírozási modellje. A finanszírozási modell teret nyit egy lényegesen nagyobb lépéshez, amely a HBCS alapú egészségügyi finanszírozás reformjához vezethet, ezzel a hatékonyabb finanszírozási forma megfelelő környezetét teremti meg.
 • Betegút ellátás-szervezési, valamint az egynapos sebészet szakmai ellátás-szervezési ajánlás kidolgozása megtörtént.
 • Az egynapos sebészethez kapcsolódó szemléletformáló képzések valósultak meg összesen 12 alkalommal, amelyen mindösszesen 202 fő vett részt.
 • Az egynapos sebészeti ellátás monitorozására alkalmas informatikai adatgyűjtő-, elemző-, értékelő- és esetmenedzsment rendszer (betegmonitoring rendszer) fejlesztéséhez kapcsolódó rendszerterv készült.
 • Közel 15000 db orvostechnikai eszköz és gép-műszer került leszállításra a megvalósítási helyszínekre összesen nettó 3 817 868 886 Ft + ÁFA (bruttó 4 848 693 485 Ft) értékben. Az eszközök között műtői eszközök, sebészeti kéziműszerek, sebészeti motorok, műtői mobíliák, műtői röntgen képalkotó eszközök, szemészeti eszközök, aneszteziológiai és diagnosztikai eszközök szerepeltek.
 • 15 helyszín esetében (Székesfehérvár, Kaposvár, Tatabánya, Baja, Szolnok, Sopron, Szombathely, Győr, Veszprém, Nyíregyháza, Mátészalka, Kecskemét, Salgótarján, Zalaegerszeg, Miskolc) a kiviteli tervek elkészültek, és a kivitelezési eljárások sikeresen lezárultak.
 • Infrastrukturális beruházással összesen 9918 m2 érintett. 2 helyszínen építési engedélyezéshez kötött a beruházás, 2 helyszínen készül új építés, összterülete 3029 m2, 13 helyszínen történik felújítás összesen 6889 m2-en.
 • A kivitelezéssel érintett helyszíneken a következő fejlesztések valósultak meg 2020. év végéig:
  • Baja: Felújítás az V. emeleten lévő sebészeti részleg átalakításával történt, 3 db két férőhelyes, illetve 1 db négy férőhelyes, új akadálymentes fürdőszobával ellátott kórterem, valamint egy nővérdolgozó és teakonyharész létesítésével. Méret: 204 m2
  • Mátészalka: A hotel-diagnosztikai tömb 4. és 5. emeletének nyugati szárnyában kapnak helyet a kórtermek, kiszolgáló egységek és orvosi szobák.  A kivitelezés során egy 8 ágyból álló fektető részt létesítünk. Méret: 492 m2
 • 2021. év végéig az alábbi helyszíneken zárult a kivitelezés:
  • Győr: A felújítás és az átalakítás során a betegszobák, közlekedők, vizesblokkok és az ellátó helyiségek teljes felújítása, valamint 2 db műtő és kiszolgáló helyiségeinek újonnan történő kialakítása valósult meg. Méret: 580 m2.
  • Nyíregyháza: A kórház sebészeti tömbjének földszintjén kialakították a műtőt és kiszolgáló helyiségeit, két önálló fürdőszobával rendelkező kórtermet és különböző kiszolgáló helyiségeket, valamint a központi műtőblokk 2. emeletén átalakították a 12-es számú műtőt. Méret: 524 m2.
  • Salgótarján: A fektető részleg az A3 épület 3. emeletén meglévő, a korábban használaton kívüli osztály felújításával valósult meg.  Minden kórteremhez önálló fürdő helyiség készült, az egyik kétágyas kórteremhez új akadálymentes fürdőszoba került kialakításra. A C épület IV. emeletén a korábban is üzemelő küretműtő került felújításra. A C épület V. emeletén a műtőblokkban lévő ébredőből műtőt alakítottak ki, továbbá elkészültek a szükséges kiszolgáló helyiségek, előkészítő, bemosakodó, fehér- és zöld öltöző, zsilip helyiségek. Méret: 299 m2.
  • Székesfehérvár: A műtőblokkban a korábban használaton kívüli műtőhelyiség felújítása, valamint a teljes műtőblokk festése történt meg. A fektető részlegen minden kórteremhez önálló fürdő helyiség tartozik, melyek teljes szakipari, gépészeti és elektromos felújítása megtörtént. Egy betegszobához kapcsolódóan mozgássérült fürdőszobát alakítottak ki. Az egynapos ellátásba bevont helyiségeknél a fal és mennyezet festése, valamint a homlokzati nyílászárók felújítása, festése, mázolása valósult meg. Méret: 1 123 m2.
  • Szolnok: Az egynapos sebészeti műtő kialakítása a Sebészeti épület II. emeletén lévő korábban szeptikus műtő átalakításával, felújításával és az új funkcióhoz szükséges felszerelések biztosításával történt. A műtővel azonos szinten egy 16 ágyas fektetőt létesítettünk, amelyben felnőtt és gyermekágyakat is elhelyeztünk. Méret: 741 m2.
  •  Tatabánya: A helyiségek a felújítást megelőzően is jó általános műszaki állapotúak voltak. Az egyik ötágyas kórteremhez a meglévő fürdőhelyiség bővítésével új akadálymentes fürdőszobát alakítottunk ki. A felújítás során a 4. emeleti betegszobákban és közlekedőkben fal- és mennyezet festés, a terv szerinti helyeken padló- és falburkolat csere történt. Az L épület 1. emeleten lévő 12-es műtőnél nyílásszélesítés után új automata ajtók elhelyezése, tisztasági festés és az orvosigáz rendszer fejlesztése valósult meg. A „H” épület 1. emelet 3-as műtőben a mennyezeti statív kiépítéshez szükséges orvosi gázok meglévő rendszerről történő kiépítése és tisztasági festés történt. Méret: 554 m2.
  •  Sopron: A felújítás során a 3. emeleti betegszobákban és közlekedőkben padlóburkolat csere valamint fal- és mennyezet festés történt. A 4. emeleten lévő jelenlegi nőgyógyászati műtőnél megvalósult a betegút és a személyzet útjának szétválasztása az alaprajzi elrendezés megváltoztatásával. A műtő kiszolgáló helyiségei teljesen megújultak. Méret: 335 m2.
  • Zalaegerszeg: Az egynapos sebészeti osztályt részben a meglévő főépület (Hotel épület) földszintjének nyugati szárnyában, ill. részben új épületrészben alakítottuk ki. A Hotel épület földszintjének nyugati szárnyában korábban rendelőként és váróként működött helyiségekben történt meg az egynapos sebészeti osztály kialakítása 10 ágyas osztályos zónával. Ehhez kapcsolódóan az új épületrészben egy új műtőblokk épült. Méret: 426 m2.
  • Szombathely: Az összesen 40 ágyas fektető részleget alakítottunk ki az egynapos sebészeti ellátás kiszolgálására két ápolási egységben a meglévő épületrészek felújításával. A sebészeti épület első emeletén 30 ágyas fektető egység valósult meg.  A sebészeti tömb, műtőblokk épületének földszintjén a meglévő 8 ágyas fektető részleg + 2 ágy elhelyezésével 10 ágyas egységre való bővítés történt. Méret: 720 m2.
 • 2022. év végéig az alábbi helyszíneken zárult a kivitelezés:
  • Kaposvár: A régi sebészet épület II. emeletén elhelyezkedő jelenlegi Fül-orr-gégészeti osztály területének belső átalakításával és felújításával 4 db két ágyas és 1 db egy ágyas akadálymentes klimatizált fürdőszobás kórtermet, esetmenedzseri irodát, vizsgálót, férfi-, női műtős pihenőt és nővérdolgozó helyiséget alakítottunk ki. A jelenlegi két műtőből álló műtőblokkot és a csatlakozó műtői kiszolgáló helyiségeket is felújítottuk. Méret: 567 m2
  • Miskolc: A Központi Telephely (székhely) Sebészeti Épület tömb II. emelet Központi Műtő blokkjában lévő 3 helyiség kialakítása egynapos sebészeti funkció ellátására, 80 m2 területen.
  • Kecskemét: Egynapos sebészeti tömb építése 2890 nm-en, két szinten, valamint gépészeti szinten. A beruházás keretében megvalósult három műtő és kiszolgáló helyiségei, 19 db betegszoba összesen 36 férőhellyel, az egynapos sebészeti osztály kiszolgáló helyiségek, orvosi szobák, gasztroenterológiai részleg 3 db gasztroenterológiai vizsgálóval, 2 lift. A beruházáshoz közmű, kert, parkoló, út és járdaépítés is kapcsolódott.
 • Veszprém: Az elkülönített egység létrehozásához az egyes helyiségek funkciójának optimalizálásával megfelelő infrastruktúra került kialakításra. A felújított helyiségekben a meglévő korábbi padlóburkolat cseréje, tisztasági festése, ajtólapok cseréje megtörtént. Megtörtént a vizesblokkok teljes felújítása, az egyik betegszobához kapcsolódóan mozgássérült mosdót alakítottunk ki. Méret: 465 m2További infrastrukturális, valamint eszközpark fejlesztési igények megvalósításáról egyeztetések zajlanak, amelynek mentén forrásbevonás, valamint határidő hosszabbítás várható 2023. I. negyedévében.
 
Projekt tervezett befejezési dátuma: 2023.04.30.
Projekt azonosító száma: EFOP-2.2.0-16-2016-00004
 
Rendezvényfilm: Egynapos sebészet

Fotóalbum: Nyitórendezvény

Korábbi tartalmak: