Kedvezményezett neve, a konzorcium vezetője: Országos Kórházi Főigazgatóság
Konzorciumi partnerek:
 • Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet,
 • Debreceni Egyetem,
 • Pécsi Tudományegyetem,
 • Szegedi Tudományegyetem,
 • Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatók Kórház (Miskolc),
 • Petz Aladár Megyei Oktató Kórház (Győr).
 
Projekt címe: Gyermek sürgősségi, baleseti ellátás fejlesztése
Szerződött támogatás összege: 18 553 710 211 Ft
(Projekt összköltsége 18 553 710 211 Ft, projekt elszámolható összköltsége 11 600 807 158 Ft)
Támogatás mértéke (%-ban): 100%
 
Projekt összefoglalása:
A 18,553 milliárd forint összköltségű projekt kialakítja a gyermeksürgősségi és baleseti ellátás országos ellátórendszerét. Az ellátás rendszerszintű megszervezésével Magyarország kiemelkedő helyzetbe fog kerülni az Európai Unió tagországai között. Az önálló szakterületek kialakításával és az ellátási kapacitás tárgyi eszközeinek megfelelő hozzárendelésével jelentősen növelhető a betegbiztonság, és Európában elsők között alakulhat ki egységes elvek mentén felépített ellátási struktúra, amelyhez hasonló csak Svájcban, Angliában és Izraelben létezik a világon. A Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézetben létrejön a III. progresszivitási szintű országos központ, és 5 helyszínen a térségi alközpontok: a Petz Aladár Megyei Oktató Kórházban, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórházban, a Szegedi Tudományegyetemen, a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen.
 

Projekt tartalmának bemutatása: 
A projekt komplex átfogó megoldást nyújt a jelenlegi gyermekbaleseti és gyermeksürgősségi ellátási problémák kezelésére:
1. Módszertani, szakmai fejlesztés keretében:

 • A létrehozandó térségi gyermek traumatológiai és sürgősségi ellátó hálózat háromszintű (I. szint, II. szint és III. szint) modellje, különös hangsúllyal a betegirányítás gyorsaságának növelésére.
 • A gyermek sürgősségi-traumatológiai ellátási tevékenységek teljesítmény jelentéséhez szükséges BNO-okat, OENO-okat, HBCS-ket kialakítjuk és meghatározzuk a finanszírozási módszert. 
 • Szükséges többlet szakmai tartalom és terület biztosítása a fokozódó terror- és járványügyi fenyegetettség miatt.
 • Megtörténik a létrejövő funkciókhoz tartozó sürgősségi ügyeleti és intenzíves háttér-kapacitás fejlesztés.
 • Létrejön egy a légutat elzáró fulladásveszélyes idegentestek sürgősségi ellátására alkalmas országos hálózat.
 • Létrejön a szakemberhiány megoldását is jelentő alapellátási inkorporációhoz szükséges többletkapacitás.

2. Komplex infrastruktúra fejlesztés keretében:
Az OKFŐ gesztori szerepével összesen 29 993,08 m2 érintett fejlesztés valósul meg, a következő helyszíneken:

 • Miskolcon a BKEOK Gyermek Klinika épületében felújítunk, átalakítunk 3.122 m2-t. A műtők teljes rekonstrukciójával, a belső betegutak gyorsítását célzó fejlesztésekkel alakul ki a regionális központ.
 • Debrecenben felújítunk 2.441 m2 területű ingatlant. A régi Radiológiai Klinika teljes átépítésével és a Gyermek Klinikához csatolásával valósul meg a fejlesztés.
 • Szegeden a Klinikai tömbön belüli Gyermek Klinika épülete újul meg a fejlesztés eredményeként és veszi fel az ellátáshoz szükséges formát. A felújítás 675 m2 területű.
 • Győrben a Petz Aladár Egyetemi Oktató Kórház területén felújítunk és átalakítunk 196 m2 területű épületrészt. A gyermekek felnőttektől történő elkülönült várakoztatása, vizsgálatára nyílik lehetőség.
 • Pécsett felújítunk 1.402,39 m2-t és új építéssel létrejön 1.462,69 m2.. (Összesen 2.865,08  m2). A Gyermek Klinika épületét átalakítjuk és bővítjük, hogy a korszerű műtőblokk helyet kapjon, és a betegutak optimálisak legyenek.
 • Budapesten a Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet területén létrejön egy 20.694 m2-es korszerű új épület, amelyben komplex, új, a teljes szakmaterületet lefedő Gyermeksürgősségi Centrum valósul meg.

A fejlesztés lehetőséget teremt rá, hogy az épületek kialakításakor teljes mértékben alkalmazásra kerüljenek a modern kórházépítési szempontok, valamint az építészeti kialakítások megfeleljenek a magyarországi ellátási körülményeknek. E tekintetben olyan tényezők figyelembe vétele szükséges, mint a betegek kényelmét, az ellátás gyorsaságát segítő megoldások, a gyermekellátásra való tekintettel a szülői benntartózkodás lehetőségének megteremtése, illetve ellátási oldalról a szakemberek egy központba történő koncentrálása, a túlterheltség és gyermeksürgősségi centrumként az extrém, szélsőséges és előre nem látható helyzetek kezelését biztosító képesség megteremtése.
 
A projekt célja:

 • A gyermeksürgősségi ellátás elérhetőségének és a szolgáltatás színvonalának emelése.
 • A szükséges és legmagasabb szintű speciális, szakmailag kontrollált ellátás biztosítása.
 • Egy Európában is mintaértékű, hatékony, magas színvonalú és fenntartható gyermek sürgősségi-baleseti ellátó rendszer kialakítása.
 • A gyermekellátásban felhalmozott szakmaspecifikus tudás koncentrálása, a gyermeksebészeti, gyermeksürgősségi és gyermektraumatológiai szakmák erősítése.
 • Betegút-racionalizálás.
 • Elkerülhetővé tenni a gyermekkori késedelmes vagy hibás, sikertelen ellátást, amely az egész életre kiható életminőség romlást eredményezhet a gyermek és a családja számára is.

A projekt eddigi eredményei:  

 • Folyamatban van az új sürgősségi és trauma módszertan, mindkét szakmát kiszolgáló kézikönyvek kiadása;
 • A Petz Aladár megyei Oktató Kórház esetében megvalósult 196 m2 alapterületű infrastrukturális (ingatlanrész felújítása) fejlesztés, amely 2018. őszétől már képes fogadni a rászoruló gyermekeket. A hivatalos átadás 2018. december 04-én megtörtént. Az átadásról készült összefoglaló ITT és ITT tekinthető meg.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház területén folyamatban van a Velkey László Gyermekegészségügyi Központ felújítása. Várhatóan 2023 nyarán már a felújított Központ várja a gyógyulni vágyókat;
A Debreceni Egyetem 2022 végén megindította a kivitelezést a Gyermekklinika területén, melynek keretében bővítéssel egybe kötött felújítás van folyamatban. Várhatóan 2023 végéig átadásra kerül az új, felújított épülettömb;
A Pécsi tudományegyetem Gyermekgyógyászati Klinika kivitelezése jelenleg is tart, 2023 nyarára teljesen megújul a régi, elavult épület;
A Szegedi Tudományegyetem 2023 májusában tervezi megindítani a Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermek-Egészségügyi Központ részleges, gyors felújítását, így 2023 végéig minimális felújítási tartalommal elkészül a Klinika műtőinek rehabilitációja.
A Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet esetében a kivitelezési szerződés aláírása 2021.11.11-én megtörtént. Forrásbevonásra vár.

 

Projekt tervezett befejezési dátuma: 2023.10.31.
Projekt azonosító száma: EFOP-2.2.1-VEKOP-16-2016-00001
 

Korábbi tartalmak: