Projekt tartalmának bemutatása:
A projekt a konzorciumi partnerek, valamint a szomszédos országok helyi civil szervezeti kapacitásait fejleszti azzal, hogy hozzájárul a szakemberek továbbképzéséhez, szervezetfejlesztési célokhoz és az úgynevezett „hálózatosodás” kialakításához. A lakosságot közvetlen érintő, összehangolt, rendszerszintű megoldásoknak köszönhetően az egészségtudatos attitűdök javulása mellett a betegségek, valamint a betegségkockázatot jelentő magatartásformák korai felismerése is meghonosodhat. A projekt keretében lehetőség nyílik a tevékenységek központi összehangolására, módszertani irányítására, valamint monitorozására. A projekt során elkészülő, összefoglaló tanulmány megállapításai és javaslatai implementálhatóak Magyarország egészségügyi rendszerébe.

Tevékenységek:
 
  • Határon átnyúló kutatások, felmérések készítése és jó gyakorlatok felkutatása az érintett hazai szakmai szervezetek fejlesztése érdekében, az előbbieket összegző elemzések, tanulmányok, módszertani anyagok készítése és disszeminációja és szakmai és laikusoknak szóló egészségtudatosságot növelő ismeretterjesztő programok megvalósítása alapvető egészségügyi szűrővizsgálatokkal.
  • Határon átnyúló szakmai tapasztalatgyűjtés és jó gyakorlatok megosztása orvosok és egészségügyi szakemberek között, konferenciákon, workshopokon.
  • Tanulmányutak megvalósítása a hazai és szomszédos országokban működő partnerszervezetek szakértőinek részvételével.
  • A szűrések eredménye alapján egészségügyi problématérkép készítése, veszélyeztetett célcsoportok egészségügyi kockázatainak felmérése háziorvosok, szociális munkások, helyi hatóságok, civil szervezetek adataira támaszkodva.
  • Elsősegély-nyújtási alapismeretek, valamint laikus segítők informális képzése otthonápolási feladatokra. Otthonápolási hálózatok támogatása. Egészségügyi és mentálhigiénés szakemberek nem formális képzése.
  • Testre szabott web-alapú otthonápolási portál létrehozása. Webes tanácsadási szolgáltatások létrehozása az otthonápolás területén. Informális otthonápolási képzés (web-alapú).
 
A projekt célja:
 
  • Az átfogó cél, hogy az úgynevezett konvergencia régiókban (ahol az egy főre jutó GDP kevesebb az EU átlag 75 százalékánál) élő magyarok egészségi állapota javuljon, és az egészségügy terén tapasztalható társadalmi egyenlőtlenségek csökkenjenek. A konzorciumi partnerek jó gyakorlatok megosztásával, valamint hazai és határon túli együttműködések kialakításával, megerősítésével kívánják elérni a kitűzött célt.
  • Fontos cél az egészségtudatosság növelése a Kárpát-medencében, hangsúlyozottan azokon a területeken, ahol a lakosságot a helyi egészségügyi és szociális rendszer nem éri el. Kiemelt feladat az idősödő lakosság életminőségének javítása is a segítő szolgálatok és szolgáltatások fejlesztésével. Az önkéntesség, valamint a felelős állampolgári szerepvállalás fejlesztése és elősegítése ugyancsak kiemelt területnek számít az egészségügyben és az idősügyben egyaránt.
 
A projekt eddigi eredményei:  
A projekt szakmai megvalósításának eddig eltelt ideje alatt 22 elsősegély képzés, 9 workshop, 12 belföldi komplex szűrési program, valamint 4 tanulmányút valósult meg. A programokon résztvevők száma összesen 1810 fő. A szűrőprogramok határokon átnyúló részeként 5 darab többnapos szűrésen összesen 7028 fő vett részt. 40 darab egészségtudatos előadás került megszervezésre különböző témákban laikusoknak és egészségügyi-, valamint szociális szférában dolgozó szakembereknek, egészséges életmód és táplálkozás, alkohol és drog prevenció, gyermekkori súlyos állapotok felismerése és ellátása témákban. Az egészségtudatos programokon résztvevők száma 1952 fő volt. Elkészült a célterületen működő népegészségügyi programok és szekunder prevenciós programok céljainak, megvalósításának feltérképezésére vonatkozó kutatás.