Projekt cím

Xt-EHR közös fellépés – A kiterjesztett EHR@EU adattér elsődleges használatára

Projektazonosító

101128085

Támogatási szerződés azonosító

101128085-Xt-EHR

Rövid projekt név

Xt-EHR

Projekt cím angolul

Extended EHR@EU Data Space for Primary Use

Támogató program

Európai Egészségügyi és Digitális Végrehajtó Ügynökség (HaDEA) EU4H támogatások

Támogatás a programból (Pénznem)

EUR

Támogatás a programból (összeg)

4 716 638,9 €

Projekt teljes költségvetése (összeg)

5 895 799,3 €

Az OKFŐ-re jutó támogatás a programból ( teljes összeg)

70 528,9 €

Az OKFŐ-re jutó támogatás a programból (%)

80%, 56 423,1 €

Az OKFŐ-re jutó hazai társfinanszírozás (%)

 0 %

Az OKFŐ által biztosított önerő intézményi forrásból

20%, 14 105,8 €

Támogatást igénylő

National eHealth Authority of Cyprus (www.neha.gov.cy) (ETHNIKI ARCHI ILEKTRONIKIS IGEIAS CY )

Főkedvezményezett

National eHealth Authority of Cyprus

Konzorciumi partnerek száma összesen

A konzorciumot vezető koordinátor mellett 24 partner (BEN), 25 kapcsolt szervezet (AE) és 4 társult partner (AP)

Projekt megvalósításának tényleges kezdete

2023.11.01.

Projekt fizikai befejezésének határideje

2026.04.30.

Projekt fizikai befejezésének tényleges határideje

N/A

Háttér

 

Az Európai Bizottság 2008 óta számos nagyszabású kísérleti projektet finanszírozott, hogy biztosítsa az egészségügyi ellátás biztonságos és egyenlő ellátását az EU tagállamaiban. Ennek eredményeképpen valósult meg az e-egészségügyi digitális szolgáltatási infrastruktúra (eHDSI), a MyHealth@EU szolgáltatás, ami közös specifikációkat hozott létre, lehetővé téve a betegek egészségügyi adatlapjainak és elektronikus receptjeinek biztonságos cseréjét a tagállamok között.

2019-től az Európai Bizottság javasolta az egészségügyi szakemberek és a betegek elektronikus azonosítására vonatkozó közös Elektronikus Egészségügyi Nyilvántartás (EHR) csereformátum létrehozását a képalkotó diagnosztikai felvételek, a labor eredmények, zárójelentések és egyéb kezelési dokumentumok strukturáltabb adatcseréjére.

A fentiek érdekében az Xt-EHR európai szinten végrehajtási útmutatókat, technikai specifikációkat, javaslatokat és megfelelőségértékelési keretrendszert fog kidolgozni az európai elektronikus egészségügyi dokumentumcsere formátum (EEHRxF) elfogadásához.

Projekt általános célkitűzései

 

 

A hamarosan megjelenő Európai Egészségügyi Adatteret (EHDS) előkészítő Xt-EHR közös fellépés célja, hogy összhangban a Bizottság "A digitális korszakra alkalmas Európa" című politikai prioritásaival és az EU4Health program "egészségügyi rendszerek megerősítése" általános célkitűzéseivel elősegítse az egészségügyi adatok interoperabilitását és cseréjét az EU tagállamok között,  továbbá biztosítsa az egyének számára, hogy egészségügyi adataik felett rendelkezzenek.

 

Az egészségügyi adatok interoperabilitásának és cseréjének elősegítése mellett támogatást kíván nyújtani az európai tagállamoknak az EHDS használatára történő felkészülésben, különös tekintettel az egészségügyi adatok elsődleges felhasználása, amely kiterjed a határokon átnyúló receptek, betegadatlapok, laboreredmények, diagnosztikai felvételek és zárójelentésekre is.

 

A projekt az Egészségügyi Elektronikus Nyilvántartás (EHR) követelményeihez szükséges integrációs profilokat az Európai Egészségügyi Adattérnek (EHDS) az egészségügyi adatok elsődleges felhasználására vonatkozó rendeletjavaslataiban úgy kívánja majd kialakítani, hogy azok elősegítsék az interoperabilitást és javítsák a tagállamok erre irányuló közös erőfeszítéseit és koordinációját.

A fő célkitűzések a következők:

 

A tagállamok közötti együttműködés erősítése az elsődleges és másodlagos egészségügyi adatok cseréje terén, és az elektronikus egészségügyi adatok hatékonyabb elsődleges felhasználásának elősegítése az EHDS rendelettervezet célkitűzései szerint. Ezen célok elérése érdekében a közös fellépés támogatja:

1.      Az európai elektronikus egészségügyi dokumentumcsere-formátum (EEHRxF) széleskörű elfogadását az összes uniós elektronikus egészségügyi nyilvántartás (EHR) rendszerében.

2.      Az elektronikus egészségügyi nyilvántartások (EHR-ek) és a határokon átnyúló egészségügyi ellátás további felhasználási lehetőségeit a MyHealth@EU szolgáltatáson túl.

 

3.      Biztosítja az EHR-rendszerek és wellness-alkalmazások tanúsítási és címkézési folyamatainak kialakítását az egységes európai digitális piacon.

 

4.      Igazolja a kiválasztott felhasználási esetek fenntarthatóságát.

 

5.      Biztosítja a megfelelő műszaki előírások és végrehajtási útmutatók kidolgozását a tagállamokban történő hatékony EHDS-rendelet-átvétel érdekében.

 

6.      Kiterjeszti a releváns korábbi projekteket és kezdeményezéseket, valamint együttműködést folytat más projektekkel és kezdeményezésekkel a digitális egészségügyi ellátás és az európai interoperabilitás területén.

 

7.      Újra felhasználja a digitális egészségügy és az európai interoperabilitás irányításához szükséges valamennyi meglévő eszközt, beleértve a MyHealth@EU keretében már elfogadott előírásokat, a meglévő tesztelési eszközöket és eljárásokat, valamint a tagállamok által elfogadott meglévő szoftverkomponenseket.

 

Az Xt-EHR keretében a tagállamok közötti közös fellépések hatékony végrehajtására irányuló tevékenységek:

•          A betegösszefoglalók, e-receptek, elektronikus rendelvények, valamint az orvosi képdiagnosztika, a labor eredmények és zárójelentések tekintetében az interoperabilitásra és az egészségügyi információk cseréjére vonatkozóan az EEHRxF közös követelmények és előírások elfogadása.

•          A telemedicina, a mobil egészségügyi alkalmazások és egyéb egészségügyi szoftverek értékelése az EEHRxF és az európai egészségügyi adattér (EHDS) rendeletjavaslatai összefüggésében.

•          Az egészségügyi szakemberek és a betegek elektronikus azonosítására vonatkozó közös EHR-követelmények értékelése (az európai digitális személyazonossági keretrendszer alapján), beleértve a szükséges meta-adatréteg meghatározását.

•          A határokon átnyúló telemedicinális szolgáltatások fenntarthatóságának, beleértve a telemonitoringot is, értékelése.

•          Iránymutatások és interoperabilitási követelmények kidolgozása a mobil wellness-alkalmazások számára, az értékeléshez és/vagy címkézéshez megfelelő megfelelőségi rendszert biztosítva.

•          Megfelelőségértékelési rendszer kidolgozása az EHR-ek európai tanúsításához az európai egészségügyi adattér (EHDS) rendelet alapján.

Munkacsomagok

Xt-EHR projekt konzorciumát a Ciprusi Nemzeti e-Egészségügyi Hatóság vezeti és koordinálja. A közös fellépésben rajtuk kívül 24 konzorciumi partner (BEN), 25 kapcsolt szervezet (AE) és 4 társult partner (AP) vesz részt.

A projekt 9 munkacsoportra oszlik:

WP1 – Projekt menedzsment és koordináció

WP2 – Disszemináció (rendezvények, oktatási disszeminációs platform)

WP3 – Értékelés

WP4 – Fenntarthatóság és határokon átnyúló átjárhatóság

WP5 – EHRs-re és rendszerinterfészekre vonatkozó általános követelmények

WP6 – E-receptek és betegadatok: felkészülés az EHDS használatára

WP7 – Új szolgáltatások az EHR rendszerekhez és Implementációs útmutatók az EEHRxF-hez

WP8 – Az EHR rendszerek tanúsítási és címkézési keretrendszerére vonatkozó iránymutatások (Wellness alkalmazások címkézésére vonatkozó irányelvek, megfelelőség értékelés, rendszer-megállapítási dokumentum és ellenőrző listák)

WP9 – Telemedicina a MyHealth@EU keretében, az EHDS javaslatokkal összhangban

Magyarországot az Egészséginformatikai Szolgáltató és Fejlesztési Központ Nonprofit Kft (ESzFK) kompetens hatóságként, valamint az Országos Kórházi Főigazgatóság (OKFŐ) kapcsolt szervezetként képviseli a projektben. Az OKFŐ az ESZFK Nonprofit Kft. támogatásával a WP4, WP5 és WP7 munkacsoportokban vesz részt. 

Kötelező mondat

A projekt az Európai Unió finanszírozásával valósul meg. A kifejtett nézetek és vélemények azonban kizárólag a szerző(k) sajátjai, és nem feltétlenül tükrözik az Európai Unió vagy az Európai Egészségügyi és Digitális Végrehajtó Ügynökség (HaDEA) véleményét. Sem az Európai Unió, sem a támogatást nyújtó hatóság nem tehető felelőssé értük.

Logók

 

 

 

 

A projekt weboldala és eredmények

https://www.linkedin.com/company/xt-ehr-project/about/

 

Közérdekű információk

Xt-Ehr Közérdekű adatok

Létrejött a politikai megállapodás az Európai Egészségügyi Adatérről (EHDS)
Political Agreement Has Been Reached on the European Health Data Space (EHDS)