Projekt cím

Közös Fellépés a Szív- és Érrendszeri Betegségek és a Cukorbetegség Megelőzésére- JACARDI

Projektazonosító

101126953

Támogatási szerződés azonosító

 

Projekt cím angolul

Joint Action on CARdiovascular diseases and Diabetes (JACARDI)

Rövid projekt név

JACARDI

Támogató program

EU4H-2022-JA-IBA

Támogatás a programból (Pénznem)

EUR

Támogatás a programból (összeg)

52 998 825 €

Projekt teljes költségvetése (összeg)

66 248 531,2 €

Az OKFŐ-re jutó támogatás a programból

(teljes összeg)

1 024 423,4 €

Az OKFŐ-re jutó támogatás a programból (%)

80% 819 538,7 €

Az OKFŐ-re jutó hazai társfinanszírozás

0 %

Az OKFŐ által biztosított önerő intézményi forrásból (%)

20%, 204 884,7 €

Támogatást igénylő

Istituto Superiore di Sanità (ISS) (Olasz Nemzeti Egészségügyi Intézet)

Főkedvezményezett

Istituto Superiore di Sanità (ISS) (Olasz Nemzeti Egészségügyi Intézet)

Konzorciumi partnerek száma összesen

21 konzorciumi partner (BEN) 50 kapcsolt szervezet (AE) 5 társult partner (AP)

Projekt megvalósításának tényleges kezdete

2023.11.01.

Projekt fizikai befejezésének határideje

2027.10.31.

Projekt fizikai befejezésének tényleges határideje

N/A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Háttér

 

 

 

A krónikus betegségek jelentős veszélyt jelentenek az egyén egészségére és jólétére, ugyanakkor megterhelik az egészségügyi rendszereket és hátráltatják a társadalmi és gazdasági fejlődést. A WHO európai régiójában a becslések szerint a nem fertőző (NCDs) betegségek felelősek az összes halálozás 86%-áért, és egyúttal az elkerülhető korai halálozás vezető okai.

A szív- és érrendszeri betegségek és a cukorbetegség továbbra is a vezető halálozási okok az EU-ban és mintegy 63 millió embert érintenek.

A cukorbetegség előfordulási gyakorisága is drámaian megnőtt, az elmúlt évtizedben és csaknem megduplázódott a cukorbetegséggel élő felnőttek száma, ami 2019-ben elérte a 32,3 millió főt.

Az ENSZ fenntartható fejlődési célkitűzésének 3.4. pontja a nem fertőző betegségek okozta korai halálozás 2030-ig történő egyharmados csökkentését határozta meg, amely célkitűzés mellett az Európai Bizottság is elkötelezte magát az Egészségügyi Világszervezet (WHO) által a nem fertőző betegségek megelőzésére és ellenőrzésére irányuló globális cselekvési terve keretében.

A WHO tagállamai támogatták a diabéteszre vonatkozó globális célok meghatározását, a nemzeti nem fertőző betegségek elleni programok keretében a diabéteszre adott válaszlépések megerősítésére és nyomon követésére irányuló ajánlások részeként.

2030-ra öt új standard szám elérést tűzték ki: a cukorbetegséggel élők 80%-át diagnosztizálják; 80%-uknak legyen jó a vércukorszintje; a diagnosztizált cukorbetegek 80%-ának legyen jó a vérnyomása; a 40 éves vagy idősebb cukorbetegek 60%-a kapjon sztatint; az 1-es típusú cukorbetegek 100%-a kaphasson megfizethető inzulint és legyen lehetősége vércukorszintje-önellenőrzéshez.

Az előrelépés ellenére a COVID-19 világjárvány akadályozta e célok elérését.

Az európai egészségügyi rendszereknek erős politikai felhatalmazásra van szükségük ahhoz, hogy átszervezzék az ellátási betegutakat a szolgáltatások jobb integrációja, a megelőző beavatkozások, a betegek tapasztalatai, a digitalizáció és a krónikus betegségekben szenvedők egészségügyi eredményeinek javítása és az átfogó, betegközpontú megközelítés érvényesítése érdekében.

 

A projekt általános célkitűzései

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rövid/Közép/ Hosszú

távú célok

 

 

A JACARDI közös fellépés az Európai Unió egységes európai válasza a CVD és DM növekvő kihívásaira, amellyel tagállamait kívánja segíteni a szív- és érrendszeri betegségek (CVD), a cukorbetegség és a kapcsolódó kockázati tényezők okozta terhek csökkentésében, mind egyéni, mind társadalmi szinten.

A JACARDI a teljes betegút során tesztelni fogja és megoldásokat kínál majd a betegségek megelőzésére, korai felismerésére, kezelésére (ide értve az ellátást és az önmenedzselést is) az alábbi célok elérése érdekében:

1.         Az egészségügyi műveltség / ismeretek bővítése, a CVD-vel és a cukorbetegséggel kapcsolatos tudatosság növelése a lakosság körében.

2.         Hatékony elsődleges megelőzési intézkedések, szűrővizsgálatok bevezetése, a CVD és a cukorbetegség jobb ellátási módszereinek végrehajtása a magas kockázatú csoportok körében.

3.         A CVD-vel és cukorbetegséggel diagnosztizált személyek önmenedzselési támogatásának és munkaerő-piaci részvételének fokozása.

4.         Az adatok elérhetőségének, minőségének és hozzáférhetőségének javítása a betegút során.

5.         Az egészségügyi szolgáltatásokhoz és információkhoz való egyenlő hozzáférés előmozdítása, biztosítva, hogy mindenki egyenlő esélyekkel rendelkezzen, függetlenül a nyelvtudástól, képességektől, életkortól vagy élethelyzettől.

 

A konkrét célkitűzések a következők:

1.         A tagállamokban a pilotok megvalósítására egységesített beavatkozási módszertani megközelítés kialakítása és elfogadása.

2.         A cukorbetegséggel, a CVD-kel és kockázati tényezőikkel kapcsolatos tudatosság és ismeretek javítása a lakosság és az egyes célcsoportok körében, az egészségügyi ismeretek javítása az egyes célcsoportok körében, valamint az egészségügyi szakemberek, szolgáltatások és rendszerek reagálóképességének javítása az egészségügyi ismeretek/tudás tekintetében.

3.         A cukorbetegségre és a CVD-re vonatkozó adatok minőségének, elérhetőségének, hozzáférhetőségének és felhasználásának javítása.

4.         A cukorbetegség és a CVD szűrésének javítása

5.         A betegellátás és a szolgáltatási útvonal javítása

6.         Az önmenedzselés javítása

7.         A CVD-vel és cukorbetegséggel élők munkaerő-piaci részvételének növelése és támogatása.

 

A JACARDI keretében tervezett valamennyi tevékenységet úgy tervezték meg, hogy rövid, közép- és hosszútávon megvalósítható és fenntartható eredményeket érjenek el.

 

Rövid távú célkitűzések:

● A helyi szükségletekre/környezetre és a rendelkezésre álló legjobb gyakorlatokra/beavatkozásokra vonatkozó információk javítása a CVD-k és a cukorbetegség tekintetében az egészségügyi ismeretekkel és tudatossággal, az adatok elérhetőségével és minőségével, a szűréssel, az ellátási utakkal, az önmenedzseléssel és a munkaerő-piaci részvétellel kapcsolatban. 

● Tapasztalat- és tudásmegosztás a részt vevő tagállamok között

● Az érdekelt felek nemzeti és nemzetközi hálózatainak megerősítése

● A tagállamok tudatosságának erősítése az együttműködő és integratív megközelítés kidolgozása kapcsán.

● A CVD-vel és a cukorbetegséggel kapcsolatos adatok hozzáférhetőségével és minőségével, a szűréssel, az ellátási utakkal, az önmenedzseléssel és a munkaerőpiacon való részvétellel kapcsolatos ismeretek bővítése különböző szinteken és környezetben (egészségügyi szakemberek, politikai döntéshozók, általános és a magas kockázatú csoportba sorolható lakosság kapcsán).

A digitális eszközök használatának javítása a CVD-k és a cukorbetegség megelőzése és ellenőrzése érdekében.

 

Középtávú célkitűzések:

● A cukorbetegséggel, a CVD-vel és kockázati tényezőikkel kapcsolatos tudatosság és ismeretek növelése az általános lakosság és a magas kockázatú csoportok körében európai szinten.

● Az adatok minőségének, elérhetőségének, hozzáférhetőségének és használatának javítása, valamint a cukorbetegséggel és CVD-vel kapcsolatos népesség-alapú nyilvántartás javítása valamennyi részt vevő országban.

● A bizonyítékokon alapuló CVD- és cukorbetegség-szűrési protokollok javítása és szabványosítása a lakossági szintű szűrés, a magas kockázatú betegek klinikai környezetben történő szűrése és a nem klinikai szűrés tekintetében valamennyi részt vevő országban.

● A CVD-vel és a cukorbetegséggel kapcsolatos, bizonyítékokon alapuló betegellátás és szolgáltatási útvonalak javítása, megerősítése és egységesítése valamennyi részt vevő országban.

● A CVD- és cukorbetegek bizonyítékokon alapuló önmenedzselésének javítása és szabványosítása valamennyi részt vevő országban.

● A CVD-vel és cukorbetegséggel élők esélyegyenlőségének és munkaerő-piaci részvételének javítása valamennyi részt vevő országban.

 

Hosszú távú célkitűzések:

● A nem fertőző betegségek okozta korai halálozás egyharmadával való csökkentése, a CVD-k és a cukorbetegség sajátosságaira összpontosítva, európai szintű megelőzés és kezelés révén.

● A különböző népességcsoportok közötti egészségügyi egyenlőség javítása.

● A nemzeti kapacitás, a vezetés, a kormányzás, a multi-szektorális fellépés és a partnerségek megerősítése a nem fertőző betegségek megelőzésére és ellenőrzésére adott országos válaszlépések felgyorsítása érdekében.

● Az egészségügyi rendszerek megerősítése és orientálása a nem fertőző betegségek megelőzésének és ellenőrzésének, valamint a mögöttes társadalmi meghatározó tényezőknek az emberközpontú egészségügyi alapellátás és az általános egészségügyi lefedettség révén történő kezelése érdekében.

● A magas minőségű adatokkal kapcsolatos nemzeti kapacitás előmozdítása és támogatása a nem fertőző betegségek tendenciáinak és meghatározó tényezőinek nyomon követése, valamint a megelőzésük és ellenőrzésük terén elért eredmények értékelése érdekében.

 

A JACARDI közös fellépés szeretné felülvizsgálni a nem fertőző betegségek területével kapcsolatos meglévő európai kezdeményezéseket, hogy kapcsolatot teremtsen a legfontosabb kezdeményezésekkel, különösen a folyamatban lévő, az egészséget meghatározó tényezőkkel foglalkozó közös fellépéssel és az EU4H-2022-PJ-11 felhívás keretében finanszírozott projektekkel.

A JACARDI az irányítási struktúrája a következő döntéshozó, tanácsadó és végrehajtó szerveket foglalja magában: Közgyűlés (GA), Végrehajtó Bizottság (EB), Tudományos Tanácsadó Bizottság (SAB) és az Érdekelt Felek Tanácsadó Bizottsága (StAB).

 

Munkacsomagok

A JACARDI együttes fellépés munkája 11 munkacsoportban valósul meg

A közös fellépés tevékenységei 11 egymást kiegészítő és egymással összefüggő munkacsomagra (WP) oszlanak: Ebből egy innovatív munkacsomag a közös módszertani keret és az integratív megközelítés kidolgozására irányul, valamint 6 technikai munkacsomagban folyik majd a megvalósítás.

WP.1 Koordináció 

WP.2 Terjesztés és kommunikáció

WP.3 Értékelés

WP.4 Fenntarthatóság

WP.5 Módszertani keret és integratív megközelítés annak garantálása érdekében, hogy a JA tevékenységei módszertanilag megalapozottak legyenek, közös célhoz igazodjanak, és a már létező releváns európai kezdeményezésekre építve jelentősen hozzájárulnak a nem fertőző betegségek kezelésének javításához.

Technikai munkacsoportok:

WP.6 Egészségügyi műveltség és növekvő tudatosság

WP.7 Adatok és nyilvántartások

WP.8: Szűrések

WP.9 Betegutak / Ellátási utak

WP.10 Önmenedzselés, beleértve a digitális eszközöket is

WP.11. Munkaerő-piaci részvétel mérése és foglalkoztatási lehetőségek (CVD és NCD-vel élő betegek esetében)

 

Magyarország részvétele a projektben

Magyarországról a kezdeményezés képviseletét ellátó hatóság a Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet (GOKVI). A GOKVI a betegutak részterületek vezetéséért, valamint 2 pilot megvalósításáért felel, továbbá a projekt nemzetközi menedzsmentjét átfogóan támogató funkciót, azaz a kommunikációs és disszeminációs feladatokat koordinálja. Kapcsolt szervezetként az Országos Kórházi Főigazgatóság (OKFŐ) 2 pilot projektet valósít meg, ezen felül közreműködik a projekt szakmai eredményeinek fenntarthatóságát szolgáló tudománykommunikációs képzések szervezésében és kiértékelésében. 

Hazai pilot projektek

OKFŐ

Az OKFŐ egyik pilotja a cukorbetegségre, CVD-re és ezek kockázati tényezőire irányuló tagállami szűrési gyakorlatokat feltérképező munkacsoporthoz kötődik, amelynek célja, hogy adatokat szolgáltasson a tagállamokban folyó rendszeres lakossági és/vagy alkalmi szűrővizsgálatok jelenlegi állásáról, beleértve az alkalmazott módszereket, az új, nem klinikai környezetben történő szűréseket és kockázatértékelési eszközöket.  
Az OKFŐ másik pilotja a betegellátási utak javítását, a prevenciót és az ellátás integrációjának előmozdítását célzó munkacsomag keretében páciensek személyre szabott betegellátási útjának tervezését és nyomon követését koordinálja kórházi háttér és háziorvosok bevonásával. A pilot célja, hogy a háziorvosi és a szakorvosi ellátás között egy olyan rendszer épüljön ki, amely fokozni képes a betegek részvételét a cukorbetegség kialakulását megelőző programokban, javítja az adatmegosztást a két ellátási szint között, és támogatja az egyidejűleg több betegséggel élők integrált ellátását.

GOKVI

A GOKVI egyik pilotjának célja, hogy megkönnyítse az szív-és érrendszeri betegségekkel, valamint a kettes típusú cukorbetegséggel élők szűrésben való részvételét mobil (mozgó) szűrőegységeken történő ingyenes szűrővizsgálatokkal. A szűrővizsgálatok során személyre szabott, rövid életmód-tanácsadásra is sor kerül, valamint a pozitív szűrési eredménnyel rendelkezők számára kialakítják a digitális betegútszervezést. A mobil (mozgó) szűrő program a munkaképes korú és magas kockázatú lakosság körében történik frekventált helyszíneken, valamint Magyarország hátrányos helyzetű régióiban. 
A GOKVI által megvalósuló másik pilot a betegutak javítását célozza a krónikus szívelégtelenségben szenvedő páciensek körében. Távmonitorozáson keresztül elemzi a betegadatokat, majd összehasonlítja a hagyományos nyomon követés- és gondozás eredményeit a digitális utógondozásban rejlő lehetőségekkel. 

Kötelező mondat

A JACARDI közös fellépést az Európai Unió EU4Health programja társfinanszírozza a 101126953 számú támogatási megállapodás (HaDEA) keretében.

JACARDI közös fellépés az Európai Unió ( EU4Health programja) társfinanszírozásával valósul meg. A kifejtett nézetek és vélemények azonban kizárólag a szerző(k) sajátjai, és nem feltétlenül tükrözik az Európai Unió vagy az Európai Egészségügyi és Digitális Végrehajtó Ügynökség (HADEA) véleményét. Így ezekért sem az Európai Unió, sem a támogatást nyújtó hatóság nem tehető felelőssé. 

Logo

A projekt weboldala

https://jacardi.eu/

https://www.linkedin.com/company/jacardi/

Közérdekű információk

Jacardi közérdekű adatok

Példa nélküli mértékű, összehangolt európai válaszlépés – elindult a JACARDI közös fellépés
New EU Joint Action JACARDI Is launched to Reduce The Burden of CVD-s and Diabetes